VesitehrasLogo

Tampereen veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Olemme tehneet verkkosivuillamme sekä sisällön että teknisen saavutettavuuden itsearvioinnin kevään ja kesän aikana sekä julkaisseet saavutettavuusselosteen. Sivumme on otettu käyttöön vuonna 2018 ja olemme kiinnittäneet jo sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa erityistä huomiota sisällön selkeyteen sekä ymmärrettävyyteen ja siihen, että sivumme ovat teknisesti helppokäyttöiset. Arvioimme, että verkkosivumme vastaavat nykytilassaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen mukaista saavutettavuuden perustasoa niin, että kriittiset saavutettavuusvaatimukset täyttyvät.

Saavutettavuusselosteemme sekä ohjeet saavutettavuuspalautteen antamiseen löytyvät klikkaamalla tästä.

Saavutettavuudella tarkoitetaan näkökulmaa, joka huomioi verkkopalvelun käyttäjien erilaiset tarpeet, laitteet, mahdolliset rajoitteet sekä haasteet. Saavutettavuuden huomiointiin verkkopalveluissa velvoittaa huhtikuun alussa voimaan tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee pääosin julkista sektoria.

Lue lisää www.saavutettavuusvaatimukset.fi ja www.saavutettavasti.fi

vesitehras kansi 19 01

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa