Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Vesipäivänä visailtiin

YK:n vuosittaista maailman vesipäivää vietettiin 22.3. Päivällä pyritään lisäämään tietoisuutta puhtaan veden tärkeydestä koko maapallolla. Vesipäivänä Tampereen Vesi selvitti, mitä eri-ikäiset tamperelaiset tietävät talousvedestään. Kyselyn toteutti Ekokumppanit Oy.

Vastaajaryhminä olivat tarhaikäiset lapset, kolmas ja seitsemäsluokkalaiset, Tampereen yliopiston opiskelijat sekä yli kolmekymppiset aikuiset. Kysely lähetettiin myös kilpailuna Tampereen koulujen 5–6 luokille. Palkintona olleen luokkaretken voittaja on Vehmaisten koulun 6A -luokka. Retkeen kuuluu mm. tutustumiskäynti Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella.

Vastauksista selvisi, että vanhempi väki tietää Roineen Tampereen pääasiallisena vedenottopaikkana. Pohjavedenottamot unohtuivat suurimmalta osalta vastaajista. Monen koululaisen mielessä juomavesi otetaan Tammerkoskesta. Nuorimmilla ”hana” oli myös suosittu vastaus.

Arviot Tampereen Veden vesijohtoverkon pituudesta vaihtelivat 1–100 000 kilo-metriin. Opiskelijat ja aikuiset pääsivät lähimmäksi oikeaa vastausta, 751 kilometriä. He myös tiesivät hanaveden pullovettä puhtaammaksi.