Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Huomioi verkostotyöt!

 

Malttia ja ymmärrystä – niitä rakentajat toivovat jalankulkijoilta, autoilijoilta, pyöräilijöiltä ja asukkailta, kun vesihuoltoverkoston rakennus- ja saneeraustyöt käynnistyvät eri puolilla kaupunkia.

Kiekkokauden päätyttyä alkavat Hakametsän jäähallin pysäköintialueella kaivuukoneet myllätä maata. Ne tekevät kaivantoa uudelle kahdeksan kilometrin pituiselle päävesijohdolle, jota vedetään pätkissä Kaupin-ojan vedenpuhdistuslaitokselta kohti Ruskon vedenpuhdituslaitosta.

Tänä vuonna tässä monta vuotta kestävässä projektissa on vuorossa jäähallin parkkipaikan poikki rakennettava noin 200 metrin osuus, joka yhdistetään Sammon valtatiellä olevaan päävesijohtoon.

– Kun runkoyhteys on valmis, pystymme tarvittaessa johtamaan vettä entistä paremmin Kaupinojalta Ruskon suuntaan tai toisin päin ja siten varmistamaan myös häiriötilanteissa vedenjakelun koko kaupunkiin, selvittää Tampereen Veden rakennuttamispäällikkö Petri Pulli.

Toinen iso uudiskohde löytyy läheltä: Rieväkadun ja Hervannan valtaväylän risteyksestä rakennetaan uutta päävesivesijohtoa ja kaukolämpölinjaa kohti Hervantaa noin 1,2 kilometrin verran. Työt voivat haitata liikennettä jonkin verran ratasillan alla, Messukyläntiellä ja Hervannan valtatien rampilla.

Tammelassa Murtokadulla aloitettiin maaliskuussa Ratapihankadun alueen kehittämiseen liittyvät vesihuoltotyöt. Murtokadun ja Tammelankadun liittymäalue on suljettu ajoneuvoliikenteeltä, mutta kävelijät ja pyöräilijät voivat käyttää Murtokadun kevyen liikenteen väylää.

Kun runkoyhteys on valmis, pystymme varmistamaan myös häiriötilanteissa vedenjakelun koko kaupunkiin.

Työt jatkuvat Niemenrannassa ja Vuoreksessa

Tampereen Vedellä on työn alla isoja monivuotisia vesijohto- ja viemäriverkoston uudiskohteita, kuten Niemenranta kaupungin länsipuolella ja Vuores eteläpuolella. Jälkimmäi-sessä työt keskittyvät Isokuusen alueelle Särkijärven ja asuntomessualueen välissä. Vesihuoltoverkoston rakentaminen jatkuu myös siitä muutaman kilometrin päässä sijaitsevalla uudella Lintuhytin asuinalueella.

Tänä vuonna pienempiä uudiskohteita alkaa Kolmenkulmassa, Ikurissa, Haukiluomassa, Lentävänniemessä ja Härmälänrannassa. Pitkään käynnissä ollut vesijohto-, viemäri- ja sadevesiviemäriverkoston aluesaneeraus jatkuu Lamminpäässä.

tyokartta

KARTTASELITYKSET:

Uudiskohteet

1. Isokuusi ja Rimmi
2. Lintuhytti
3. Kolmenkulma
4. Lamminpään Lintuviidankatu
5. Haukiluoman Pahkakatu
6. Härmälänrannan II-alue
7. Kaupin kampuksen Arvo Ylpön katu
8. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen päävesijohto: Kriikunakuja – Hakametsä – Sammon valtatie – Hervannan valtaväylä – Rieväkatu – Nekalantie
9. Vesihuoltolinja Vuores – Sääksjärvi
10. Hirviniemen vesihuolto
11. Tasanteen Olkahistenlahdenkatu ja Kumustonkuja
12. Lentävänniemen johtosiirrot
13. Viinikan liittymän johtosiirrot

Saneerauskohteet

14. Atalan Atankuja ja Toritunkuja
15. Raholan Metsäkylänkatu
16. Ratapihankatu, Peltokatu ja Murtokatu
17. Vehmaisten Kauppilaisenkatu
18. Korkinmäen Penttilänkatu
19. Lamminpää

Lisäksi Tampereen Vesi voi tarvittaessa uusia vesihuollon verkostoja muillakin alueilla. Työkohteista tiedotetaan yleisissä tiedotusvälineissä sekä Tampereen Veden internet-sivuilla.

 

TIESITKÖ?

Vesijohdot sijaitsevat katujen alla noin 2,2 metrin syvyydessä routarajan alapuolella.

Putkia uusitaan vuosittan 1–2 prosenttia, mikä tarkoittaa uusimista 50–100 vuoden välein.

Verkostoon pumpataan vettä noin 19 miljoonaa kuutiota eli keskimäärin 52 000 kuutiota vuoro-
kaudessa.

Jakeluverkostoon on liitetty noin 22 000 asiakaskiinteistöä.