Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Keskuspuhdistamon osakeanti käynnissä

Tampereen lisäksi Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat päättäneet tulla osakkaiksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:hyn, joka aikoo rakentaa keskuspuhdistamon Sulkavuoreen. Yhtiöllä on käynnissä suunnattu osakeanti, jossa kerätään 9,7 miljoonaa euroa keskuspuhdistamon suunnittelua ja valmistelua varten. Toteutussuunnittelu on jo pitkällä ja jatkuu vuoden 2017 toiselle neljännekselle.

Samaan aikaan Sulkavuoren ja Vihilahden asemakaavat etenevät, ja kaavaluonnokset tulevat nähtäville syksyllä. Maakuntakaava on lausuntokierroksella. Vesistövaikutuksia on arvioitu, ja ympäristölupahakemuksen laadinta on alkamassa. Kalliotutkimukset Sulkavuoressa ja siirtolinjojen maastotutkimukset saadaan päätökseen kesäkuun alkupuolella.

Hankkeen etenemistä voi seurata suunnitteluvaiheen raporteista osoitteessa www.keskuspuhdistamo.fi.