Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Laki vaatii, kaupunki valvoo

Terveydensuojelulaki ja talousvesiasetus velvoittavat kuntia valvomaan, ettei talousvesi niiden alueella vaaranna ihmisten terveyttä. Tampereella valvovana viranomaisena toimii Tampereen kaupungin ympäristöterveys, joka on yhteistyössä vesilaitoksen kanssa laatinut talousveden laadulle valvontatutkimusohjelman.

Pääverkostosta otetaan vesinäytteitä 35 paikasta 20 kertaa vuodessa. Sen lisäksi veden laatua tutkitaan laajemmilla analyyseilla kaksi kertaa vuodessa. Vesinäytteet ottaa ja laboratorioanalyysit niistä tekee Kokemäenjoen vesistönsuojeluyhdistys ry, joka toimittaa tulokset niin ympäristöterveyteen kuin Tampereen Vedelle. Laatutiedot raportoidaan aluehallintovirastolle, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL laatii tuloksista vuosiraportin.

Vesilaitos tutkii veden laatua useammin kuin valvova viranomainen, joten mahdolliset ongelmat tulevat paljon nopeammin esiin sen tutkimuksissa kuin verkostonäytteenotossa.

Seuraa veden laatua Vellamossa

Haluatko tietää, millainen on talousveden laatu omalla asuinalueellasi Tampereella? Minkä lämpöistä vettä verkostossa virtaa? Kuinka hapanta tai kovaa se on? Entä maistuuko mielestäsi kloori tavallista enemmän?

Katso Tampereen Veden Vellamo-verkkopalvelusta ajantasaiset ja maallikollekin helposti ymmärrettävät veden laatua kuvaavat arvot. Löydät sieltä tietoja verkostossa virtaavan veden lämpötilasta, pH-arvosta, kovuudesta ja klooripitoisuudesta kartan avulla kaupunginosittain. 

 Tampereen Vesi seuraa tuottamansa talousveden laatua yli 10 000 laskentapisteestä jatkuvasti. Mittaustulokset kerätään tietokantaan ja ilmoitetaan alueiden keskiarvona. Tiedot päivittyvät tunnin välein.

Tutustu palveluun netissä osoitteessa vellamo.tampere.fi ja valitse oma asuinalueesi etusivulle avautuvasta kartasta.