Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Pääkirjoitus 1/2016

Tervehdys vesitehtaalta

Hyvä asiakkaamme! Vesihuollon verkostoja rakennetaan tänäkin vuonna vilkkaasti eri puolilla Tamperetta. Noin puolet kohteista on uuden vesihuollon toteutusta laajeneville asuin- ja teollisuusalueille. Toinen puoli rahoista tarvitaan vanhojen verkostojen välttämättömään uusimiseen, jotta häiriötön palvelu voidaan turvata nykyisillekin asiakkaille. Rahallisesti suurin yksittäinen rakentamiskohde on vielä tänä vuonna Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos, jonka saneeraus valmistuu syksyllä.

Suurimpien verkostorakentamiskohteiden sijainti selviää tästä lehdestä. Pahoittelemme niistä aiheutuvaa työnaikaista haittaa asukkaille ja liikenteelle. Tilapäisen haitan vastineena on saneerauksen jälkeen entistä varmemmin toimiva vedenjakelu ja viemäröinti vuosikymmeniksi.

Pirkanmaan keskusjätevedenpuhdistamohanke etenee. Toteutussuunnittelu valmistuu vuoden 2017 alkupuolella ja kaavoitus on käynnissä. Hankkeen vetovastuu on vähitellen siirtynyt kokonaan Keskuspuhdistamo Oy:lle. Sen osakkaiksi tulee tänä keväänä Tampereen lisäksi viisi muuta hankkeessa tähänkin asti mukana ollutta ympäryskuntaa.

Tavoitteena on saada uusi yhteinen puhdistamo käyttöön 2020-luvun alkupuolella. Siihen saakka Viinikanlahden ja Raholan nykyiset puhdistamot jatkavat toimintaansa. Haasteena on saada pidettyä ne toimintakuntoisina ilman merkittäviä laajennusinvestointeja, joiden käyttöikä jää pahimmillaan hyvin lyhyeksi ennen keskuspuhdistamon käyttöönottoa.

Lämmintä kesää kaikille toimivien vesihuoltopalvelujen parissa!

Pekka Pesonen
Toimitusjohtaja

P.S. Tutustu myös asuinalueesi reaaliaikaiseen vedenlaatuun osoitteessa vellamo.tampere.fi.

paakkari