Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Eikö hanasta tule vettä? Klikkaa karttaa
Eikö hanasta tule vettä? Klikkaa karttaa
Häiriökarttapalvelusta näkee esimerkiksi mahdollisen vedenjakeluhäiriön ja sen arvioidun keston. Palvelua päivitetään ympäri vuorokauden.

Eikö hanasta tule vettä? Klikkaa karttaa

Lähiaikoina julkaistava verkkopalvelu kertoo, millä alueilla on vedenjakelua haittaavia häiriöitä.

Uudesta Tampereen Veden verkkopalvelusta löytyy pian ajantasainen tieto siitä, millä alueilla on suunniteltuja tai äkillisiä vedenjakelukatkoja, ongelmia veden laadussa tai ennakoivia kunnossapitotöitä, jotka voivat vaikuttaa vedenjakeluun ja haitata liikennettä.

Häiriökarttapalvelu kertoo esimerkiksi, millaisesta häiriöstä on kysymys, kuinka laajaa aluetta se koskee ja miten kauan sen odotetaan kestävän. Karttaan on merkitty myös mahdolliset vedenjakelusäiliöt, joista asukkaat voivat hakea puhdasta vettä.

Tampereen Veden suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki kertoo, että tavoitteena on palvella asiakkaita ja heidän tiedontarpeitaan entistä paremmin.

– Kun hanasta ei tule vettä, asiakkaalla herää paljon kysymyksiä. Miksi vettä ei tule, kuinka kauan häiriö kestää? Onko vesilaitos jo huomannut, että vesi on poikki? Mistä voin hakea vettä, jos katkos kestää pitkään? Tulevaisuudessa asiakas saa kysymyksiinsä helposti ja nopeasti vastaukset uudesta häiriökarttapalvelusta, Rauhamäki kuvailee.

Verrattuna perinteisiin kirjallisiin ja puhelintiedotteisiin karttapalvelu kertoo häiriön sijainnista visuaalisesti ja havainnollisesti. 

Suunnitellut ja äkilliset vedenjakelukatkokset, veden laatuongelmat, mahdolliset käyttökiellot ja keittokehotukset on merkitty karttaan omilla väreillään ja liikennemerkkejä muistuttavilla symboleillaan. Myös työmaille, vedenjakelusäiliöille ja suunnitelluille huoltotöille on kartassa omat symbolinsa.

Tietoa ympäri vuorokauden

Häiriökarttapalvelua tullaan pitämään ajan tasalla ympäri vuorokauden. 

– Verkostopäivystäjät merkitsevät tiedot karttapalveluun heti, kun tieto ongelmista tulee. Myöhemmin tietoja voidaan päivittää Ruskon valvomosta, kun esimerkiksi tieto häiriön laajuudesta ja kestosta tarkentuu, Heidi Rauhamäki kertoo.

Karttapalvelu ei korvaa vanhoja tiedotuskanavia, vaan se tulee niiden rinnalle täydentämään ja tehostamaan asiakasviestintää. Esimerkiksi vikailmoitusnumero ja nauhoitetut häiriötiedotteet palvelevat jatkossakin ympäri vuorokauden numerossa 0800 90 172.

Häiriökarttapalvelu löytyy lähiaikoina verkkosivuilta: www.tampereenvesi.fi