Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Vain korkealaatuinen vesi kelpaa
Vain korkealaatuinen vesi kelpaa
Laitoksen prosessivastaavana toimii kemiantekniikan insinööri Jaska Lähde, joka varmistaa, että tekniikka pelaa ja veden laatu on hyvä.

Vain korkealaatuinen vesi kelpaa

Saneerattu ja laajennettu Kaupinojan pintavesilaitos hioo upouusia prosessejaan, jotta kaupunkilaiset saavat käyttöönsä entistä laadukkaampaa talousvettä.

Vuonna 1928 rakennettu Kaupinojan pintavesilaitos on heräämässä ruususen unesta uuteen eloon. Pitkään varalla toiminut laitos on saneerattu lattiasta kattoon; vanhasta ovat jäljellä vain ulkoseinät. Lisäksi se on saanut kaksi uutta prosessilinjaa ja uuden 800 neliömetrin pumppaamosiiven, jonne imetään Näsijärven syvyyksistä raakavettä vedentuotantoon ja Tampereen Sähkölaitoksen kaukojäähdytystuotantoon.

Uuden tulopumppaamon ja neljän vedenpuhdistuslinjan modernia teknologiaa edustavia prosessilaitteita koekäytetään ja testataan parhaillaan. Samalla henkilöstö opettelee tuntemaan niidet salat. Nykyajasta kertoo myös se, että prosessia voidaan ohjata ja säätää paitsi laitoksen omasta valvomosta ja etäyhteydellä Ruskon pintavesilaitoksen keskusvalvomosta myös tabletti-tietokoneella mistä päin laitosta tahansa.

Jatkossa Kaupinojaa käytetään Tampereen Veden toisena päävesilaitoksena Ruskon rinnalla.

– Olemme tehneet koeajojen perusteella muutoksia tekniikkaan ja kemikalointiin, jotta pystymme parantamaan prosessia ja optimoimaan veden laadun. Se vastaa jo nyt Ruskon veden laatua, mutta pyrimme vielä parempaan, kertoo tekninen päällikkö Heikki Syrjälä.

Lähes tuplasti humusta

Näsijärven tila on parantunut vuosien saatossa huomattavasti siitä alennustilasta, jossa se oli 1960- ja 70-luvuilla. Nykyisin hyvälaatuiseksi arvioitu vesi soveltuu erinomaisesti raakavedeksi. Roineen veteen verrattuna sen humuspitoisuus on kuitenkin lähes kaksinkertainen.

– Näsijärven yläpuolisessa vesistössä on esimerkiksi enemmän soita, joista veteen tulee humusta eli eloperäistä ainesta. Se taas aiheuttaa veteen väriä, hajua ja makua, joista pyritään talousvedessä pois. Tämä aiheuttaa meille haastetta, koska talousvedelle asetettu tavoitetaso on molemmissa laitoksissa sama, selvittää käyttöpäällikkö Riitta Kettunen.

Koeajoissa tehtyjen prosessimuutosten jälkeen humus saadaan nyt tehokkaasti poistettua. Kettunen muistuttaa, että vedenpuhdistuslaitos on vesitehdas, jossa prosessia täytyy jatkuvasti säätää muuttuvien olosuhteiden, kuten järviveden lämpötilan mukaan.

Oman haasteensa – ja riskinsä – tuo myös laitoksen sijainti ja vedenotto lähellä kaupungin keskustaa. Jos asukkaat, teollisuus tai veneilijät saastuttavat Näsijärveä, vaikeutuu talousveden tuottaminen.

Vedet sekoittuvat vesijohtoverkostossa

Jatkossa Kaupinojalla ja Ruskossa tuotettu vesi sekoittuu vesijohtoverkostossa, ja vain harva kuluttaja pystyy huomaamaan veden laadusta, kummasta vesi on peräisin.

– Korkeintaan he voivat huomata, että laatu on parantunut, mikä viittaa silloin Kaupinojaan. Pyrimme siihen, että pitkällä aikavälillä kuluttaja huomaa muutoksen parempaan suuntaan, Syrjälä lisää.

Kun Kaupinojan veden tuotanto ja jakelu verkostoon alkavat, voi olla mahdollista, että veden virtaussuunnat putkistoissa kaupungilla muuttuvat. Silloin putkistosta saattaa lähteä liikkeelle sakkaa, joka väliaikaisesti samentaa vettä. Kettunen vinkkaa juoksuttamaan silloin vettä hetken aikaa.

Kapasiteetti riittää vuoteen 2040

Kaupinojan laitoksen vuorokausikapasiteetti nousee jopa 66 000 vesikuutioon, mikä riittää Tampereen Veden jakelualueen koko vedentarpeeseen. Alueen väestönkasvuun perustuvien vedenkäyttöennusteiden mukaan laitoksen kapasiteetilla pärjätään vuoteen 2040 saakka.

– Vedenkulutus henkilöä kohden ei ole kasvanut viime vuosina, vaan suunta on päinvastainen. Sen sijaan alueen väestö kasvaa, Kettunen kertoo.