Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Vesihuollon varmuus paranee
Vesihuollon varmuus paranee
Uusi linja kulkee Näsijärven lahtien alitse. Putket pysyvät järven pohjassa niihin liitettyjen betonipainojen avulla. Avovesiaikana lasku tehtiin lautoilta, talviaikaan oli putket vietävä jäälle ja upotettava jäähän sahatuista railoista.

Vesihuollon varmuus paranee

Uusi Tasanteen ja Nurmin välinen vesi- ja viemärijohtolinja kulkee 1 300 metriä Näsijärven lahtien alla.

Tasanteen ja Nurmin välille rakennetaan uutta vesi- ja viemärijohtolinjaa, jonka on tarkoitus valmistua kesän aikana. Hanke on osa Tampereen itäisen alueen vesihuollon kehittämistä ja turvaamista. 

Nykyisin Olkahisten asuinalue ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus ovat vain yhden vesihuoltolinjan varassa. Jos vesijohtoon tulee vuoto, koko alue voi jäädä ilman vettä.

– Kun Tasanteen ja Nurmin välinen linja valmistuu, alue pääsee kahden eri suunnasta tulevan vesijohdon piiriin. Tämä lisää vesihuollon toimintavarmuutta, kertoo Tampereen Veden rakennuttamispäällikkö Petri Pulli.

Uusi linja parantaa myös jätevesien vastaanottokapasiteettia itäisellä Tampereella. Sen ansiosta mm. Tarastenjärven teollisuusalueen lisääntyvät jätevedet voidaan pumpata suoraan Nurmin jätevedenpumppaamolta Tasanteen uuteen pumppaamoon.

– Jatkossa Tarasteen jätevedet eivät enää kulje Olkahisten kautta. Tämä vähentää hajuhaittoja, joita on havaittu Olkahisissa jätevedenpumppaamon kohdalla, Pulli kuvailee.

Tulevaisuudessa vesihuollon tarve alueella kasvaa, kun sinne rakennetaan lisää asutusta ja teollisuutta. Uusien vesihuoltolinjojen on tarkoitus vastata myös näihin tulevaisuuden tarpeisiin.

Kun Tasanteen ja Nurmin välinen linja valmistuu, alue pääsee kahden eri suunnasta tulevan vesijohdon piiriin. Tämä lisää vesihuollon toimintavarmuutta.

Sukeltajat veivät putket pohjaan

Tasanteen ja Nurmin välisen vesihuoltolinjan rakennustyöt alkoivat syksyllä Tasanteella ja Ketaraniemessä kaivuu- ja louhintatöillä sekä putkien hitsaamisella. Vesistön alitustyöt saatiin valmiiksi talven aikana. 

Uusi vesihuoltolinja on yhteensä 1,7 kilometriä pitkä, ja siitä noin 1,3 kilometriä kulkee Näsijärven pohjassa. Linja kulkee Olkahistenlahden, Katiskalahden ja Hangaslahden alitse, lähellä Jyväskyläntien siltoja.

– Ennen rakentamista kartoitettiin järvenpohjan muodot ja korkeuserot, ja linja suunniteltiin niiden mukaisesti, Petri Pulli mainitsee.

Vesi- ja viemäriputket hitsattiin ja painotettiin maalla, uitettiin pitkänä lauttana veteen ja upotettiin pohjaan sukeltajien avulla. Jotta putket pysyvät varmasti järven pohjassa, niihin liitettiin 250–500-kiloisia betonipainoja. 

Omat haasteena urakoitsijoille aiheutti se, että alueella ei saanut tehdä vesistöasennuksia veneilykauden aikana. 

– Kun järvi oli vielä avoin, putket laskettiin järven pohjaan lautoilta. Myöhemmin talvella putket vietiin jäälle ja upotettiin jäähän sahatuista railoista, Pulli kertoo.

Paikoin vettä oli linjalla toistakymmentä metriä, mutta paikoin oli niin matalaa, että putket piti kaivaa pohjan sisään. Putken päällä tulee olla pari metriä vettä, jotta se jää pohjaan ilman kaivutöitä.

Uudet pumppaamot Tasanteelle ja Nurmiin

Vesihuoltolinjan rakentaminen edellyttää myös uusia jätevedenpumppaamoja Tasanteelle ja Nurmiin. Tasanteen pumppaamon työt valmistuvat kevään aikana, jonka jälkeen alkaa Nurmin pumppaamon rakentaminen.

– Tavoitteena on, että kaikki on valmista tämän kesän aikana, Pulli toteaa.

Pulli kiittää alueen asukkaita kärsivällisyydestä rakennushankkeen aikana. Maanrakennustöistä aiheutuu aina jonkin verran ylimääräistä raskasta liikennettä, melua ja pölyä, mutta haitta on onneksi väliaikainen ja hyödyt moninkertaiset.

Kesän muut vesihuoltoverkoston rakentamis- ja saneerauskohteet näet kartalla Tampereen Veden verkkosivuilla: www.tampereenvesi.fi 

 

Kartta