Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Louhintatyöt Sulkavuoressa käynnistyvät

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon kallioluolaan kaivetaan tilaa 17 Kalevan kirkon verran.

Tuonne sijoittuu hallinto- ja valvomorakennus sosiaalitiloineen. Sen viereen nousevat lietteenkäsittelyrakennus ja biokaasulaitos. Avokallioon leikattavasta seinämästä johtaa kaksi ajotunnelia jätevedenpuhdistamolle maan alle.

Hyvä mielikuvitus on tarpeen kuraisella työkoneiden valtaamalla tontilla Sulkavuoressa, jotta pystyy silmissään näkemään valmiin alueen. Itse Keskuspuhdistamo tulee kätkeytymään kallion uumeniin. Vuoden 2024 alussa käyttöön otettava laitos puhdistaa Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet ja korvaa nykyiset puhdistamot. Kyse on Pirkanmaan historian merkittävimmästä ympäristöhankkeesta, jonka rahoitustarve on noin 318 miljoonaa euroa.

– Huhtikuun alussa alkanut tonttialueen ja pilaantuneiden maiden kunnostusurakka on hyvällä mallilla. Paikalle on rakennettu tilapäinen tonttitie, vesijohtolinjaa siirretään pois rakennusten alta ja pihamaata tasataan, luettelee töitä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Tulevien rakennusten paikalla oleva iso kallio on kaivettu esiin, ja sen louhinta alkaa loka-marraskuussa. Huolto- ja ajotunneleiden ja luolatilojen rakentaminen on tarkoitus aloittaa isoilla porausjumboilla ennen pakkaskautta.

Kyse on Pirkanmaan historian merkittävimmästä ympäristöhankkeesta.

Korkean kerrostalon verran kallion sisään

Puhdistamo tulee sijaitsemaan noin 40 metriä pihamaan alla. Heinonen konkretisoi mittaa vertaamalla sitä 13-kerroksiseen taloon, eli syvälle mennään. Kallion sisään louhitaan neljä 260-metristä hallia ja huoltokäytäviä niiden väliin. Ylös kiemurtelee kaksi rekanmentävää huoltotunnelia kemikaalikuljetuksia varten. Pienempi lähinnä louhinta-aikana käytössä oleva tunneli rakennetaan Koivistonkylän Prisman kohdalta Lempääläntieltä kohti Sulkavuorta. Ensimmäinen louhintaurakka kestää ensi elokuun loppuun, ja siinä poistetaan vajaat 20 prosenttia kaikesta louhittavasta kiviaineksesta.

– Oma urakkansa on näiden muiden lisäksi viemäritunneleiden louhinta Sulkavuoresta Vihilahteen. Kaiken kaikkiaan kiveä viedään pois valtava määrä.

Louheen loppusijoituspaikka on vielä auki. Pääosa siitä tultaneen sijoittamaan Hiedanrannan vesistötäyttöihin Näsijärveen. Tampereen kaupunki omistaa louheen ja vastaa sen loppusijoituksesta. Louhinnat jatkuvat vuoden 2021 puoliväliin saakka, jonka jälkeen käynnistyy rakentaminen maan päällä ja kallion sisällä.

tyomaalla 2

Näkymä työmaalta syyskuun lopulla. Tonttialuetta ja pilaantuneita maita kunnostetaan, vesijohtolinjaa siirretään pois rakennusten alta ja pihamaata tasataan.

Netistä tietoa louhinnasta ja ympäristömittauksista

Kivi irtoaa kalliosta vain poraamalla ja räjäyttämällä, mistä aiheutuu ympäristölle ja asukkaille jonkin verran haittaa. Heinonen kertoo, että suunnitelmissa on ottaa käyttöön parikymmentä siirrettävää tärinämittausta, joita laitetaan kriittisiin kiinteistöihin, kun louhinta alkaa.

– Tärinöitä seurataan kaikissa louhimisvaiheissa. Jos niiden taso nousee sallitusta, vaihdetaan toiseen räjäytystekniikkaan ja pienempiin panoksiin. Kannattaa muistaa, että viemäritunneleiden louhintatyö etenee koko ajan ja kestää kunkin talon alla vain tietyn aikaa. Rakennusten mahdollista painumista seurataan painumamittauksilla.

Muutaman viikon kestävät avokallion räjäytys- ja poraustyöt ajoittuvat kello 7:n ja 18:n välille. Huolto- ja ajotunneleita louhittaessa maan sisällä poraus on sallittua vapaasti mutta räjäytykset kello 7:stä 22:een. Kiveä on lupa lastata autoihin maan alla ympäri vuorokauden, sillä siitä aiheutuva meteli ei kuulu maan päälle.

Keskuspuhdistamon nettisivuilla (www.keskuspuhdistamo.fi) avautuu vuodenvaiheessa ympäristöseurantajärjestelmä, josta voi seurata muun muassa louhinnan etenemistä, räjäytystärinää ja pohjaveden pinnankorkeutta.