Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Mikkolanlammen kunnostus jatkuu

Kämmenniemessä sijaitsevaa Mikkolanlampea on kunnostettu syksyn aikana. Lammesta poistettiin elo-syyskuussa kasvien juuria ja niitettiin kasvustoa. Lokakuussa lampea käsiteltiin alumiinikloridilla, joka vähensi veden fosforipitoisuutta.

Myöhemmin lammesta Näsijärveen johtava uoma avataan ja alueella esiintyville viitasammakoille kaivetaan lampareita lammen läheisyyteen.

Tavoitteena on ennallistaa alueen vesiluonto tilaan, jossa se oli ennen puhdistettujen jätevesien johtamista lampeen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin Näsijärvelle vuonna 2013.