Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Pääkirjoitus 1/2018

Terveisiä Tampereen Vedestä!

Pääkirjoitus 1/2018Tampereen Vesi täyttää marraskuun 22. päivä 120 vuotta. Järjestetty vesihuolto oli 1800-luvun lopulla Suomen kaupungeissa alkutaipaleellaan. Tänään Suomi on yksi vesihuollon malliesimerkkejä maailmassa.

Tampereen Vesi, Tampere ja Suomi saivat kansainvälisessäkin lehdistössä erinomaista palautetta Tampereella heinäkuussa järjestetyistä yleisurheilun nuorten MM-kisoista, jotka välittivät maailmalle tietoutta hyvin järjestetystä vesihuollosta. Kisojen järjestämisestä vastuuta kantanut Tampereen Pyrintö pyysi Tampereen Vettä toimittamaan kisoihin hanavettä juotavaksi muualla tavanomaisen pulloveden sijasta. Tampereen Vesi toimitti kisoihin sekä veden, vesihanat urheilupaikoille että tyhjän, hanasta täytettävän vesipullon jokaiselle urheilijalle. Kisoihin osallistui noin 1700 urheilijaa 170 maasta. Palaute oli yksinomaan myönteistä: viesti maailmalle oli, että pullotetun veden sijasta voi juoda hyvälaatuista hanavettä, joka on sekä edullisempaa että ympäristölle ystävällisempää.

Juhlavuonna Tampereen Vesi katsoo voimakkaasti eteenpäin. Vedenhankinnan toimintavarmuutta lisätään panostamalla Näsijärven veden käyttöön Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella – Näsijärven vettä käytettiin myös 120 vuotta sitten. Toinen päävedenottamo, Ruskon vedenpuhdistuslaitos ottaa vettä Roineesta. Lisäksi Tampereen Veden viisi pohjavedenottamoa tuottavat noin kolmanneksen jaetusta vedestä. Tulevaisuuden näkymiä parantaa edelleen seudullisen tekopohjavesihankkeen suotuisa eteneminen vesilupakäsittelyssä. Vedenjakelun toimintavarmuutta parantavia suuria hankkeita ovat rakenteilla oleva runkojohto Kaupin­ojan ja Ruskon välillä sekä Näsijärven alittavat siirtovesijohdot Kaupinojalta itään ja länteen.

Jätevedenkäsittelyn kehityksen virstanpylväs saavutettiin huhtikuussa, kun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren puhdistamon rakentaminen käynnistyi aluerakentamisurakalla. Maansiirtotöiden jälkeen vuorossa on ensimmäinen louhintaurakka.

Vuoden 2018 aikana Tampereen Vedessä on tapahtunut merkittäviä henkilövaihdoksia. Kiitokset vahvasta taloudenpidosta edelliselle toimitusjohtajalle Pekka Pesoselle, joka kymmenen vuoden toimitusjohtajakautenaan piti huolta Tampereen Veden toimintaedellytyksistä.

Hyvää juhlavuoden jatkoa kaikille lukijoille,

Petri Jokela
Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi