Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Ajotunnelit loppusuoralla, siirtoviemärityöt käynnissä
Ajotunnelit loppusuoralla, siirtoviemärityöt käynnissä
Kahta ajotunnelia ja pohjoisrinteen huoltotunnelia on nyt louhittu yhteensä noin kilometrin verran 40 metrin syvyyteen saakka.

Ajotunnelit loppusuoralla, siirtoviemärityöt käynnissä

Uutta Sulkavuoren keskuspuhdistamoa varten rakennetaan 12,5 linjakilometriä siirtoviemäreitä. Ensi vuonna pitää erityisen kiirettä.

Sateisena torstaina lokakuun alussa Sulkavuoren työmaalla näyttää päällisin puolin hiljaiselta. Maan alla katseilta piilossa tapahtuu sitäkin enemmän. Isot porausjumbot poraavat kallioon pitkiä reikiä, jotka panostetaan ja räjäytetään. Tila tuuletetaan ja rusnataan eli irtokivet irrotetaan seinämistä, ennen kuin louhe kuljetetaan pois. Lopuksi uusi tunnelinpätkä lujitetaan ja ruiskubetonoidaan, ja jumbot aloittavat uuden kierroksen.

– Kahta ajotunnelia ja pohjoisrinteen huoltotunnelia on nyt louhittu yhteensä yli kilometrin verran 40 metrin syvyyteen saakka. Kaikki tunnelit kohtaavat toisensa kallion sisällä. Työt ovat sujuneet suunnitelmien mukaan ja aikataulussa, kertoo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Marraskuun loppuun mennessä valmistuvassa ensimmäisessä louhintaurakassa kiveä louhitaan noin 20 prosenttia 1,7 miljoonan kuution kokonaiskivimäärästä. Räjäytyksiä on ollut kaksi kolme päivässä, ja yhdellä räjäytyksellä on päästy noin kuusi metriä eteenpäin kallion sisään louheen poiskuljettamisen jälkeen.

– Ympäristöön aiheutui alkuvaiheessa paineaaltoja, kun räjäytyksissä ei oltu vielä syvällä. Nyt ongelma on jo poistunut. Jokaisen räjähdyksen tärinöitä mitataan ja analysoidaan, eikä ylityksiä ole tullut. Tärinämittareita on noin 25 kiinteistössä, kertoo projektipäällikkö Marko Männynsalo.

Päivittäisten räjäytysten määrä kasvaa, kun toinen louhintaurakka alkaa ensi vuoden alussa ja kapeiden tunneleiden sijaan louhitaan tulevan puhdistamon isoa hallitilaa. Louhinnan etenemistä, louheen ajoreittejä, räjäytysten tärinävaikutuksia ja pohjaveden pintamittauksia voi seurata keskuspuhdistamon nettisivuilta löytyvästä EMO-ympäristöseurantajärjestelmästä.

Työmailla monta toimijaa yhdessä

Sulkavuoresta linnuntietä noin neljän kilometrin päässä Pereentiellä Tampereen ja Pirkkalan rajalla on käynnissä ensimmäisten uusien paineviemärien asennus 600 metrin matkalle. Samassa yhteydessä Pirkanmaan ely-keskus, Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta rakentavat uuden katuliittymän sekä uusivat silta- ja katurakenteita.

Kaikki keskuspuhdistamoon liittyvät viemäröintiurakat ovat jossain määrin yhteisiä alueen muiden infratoimijoiden kanssa. Tampereen Vesi uusii tarvittaessa vesijohtoputkistoja, Tampereen Sähkölaitos kunnostaa kaukolämpöverkkoa tai asentaa kaukojäähdytysputkia, Tampereen Sähköverkko tekee kaapelointitöitä ja kaupunki parantaa katurakenteita.

– Kun katu kaivetaan auki, tehdään kerralla kaikki kuntoon, ettei sitä heti tarvitse avata uudelleen. Joissain kohteissa otamme huomioon jopa mahdollisen ratikkaverkoston laajentumisen. Keskuspuhdistamolla on aikataulupaineita töiden suhteen, joten olemme ottaneet urakoista vetovastuuta ja yrittäneet saada muutkin toimijat niihin mukaan, Männynsalo valottaa.

Kaikki keskuspuhdistamoon liittyvät viemäröintiurakat ovat jossain määrin yhteisiä alueen muiden infratoimijoiden kanssa.

Tampereelle ja Pirkkalaan rakennetaan 12,5 linjakilometriä paine- ja viettoviemäreitä, joita pitkin jätevedet siirtyvät lakkautettavilta Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoilta Vihilahteen. Sieltä ne kulkeutuvat tuloviemäritunnelissa Sulkavuoreen ja palautuvat puhdistettuina purkutunnelia ja -putkea pitkin Pyhäjärveen.

Tulo- ja purkutunneleiden louhinta Vihilahdesta Sulkavuoreen alkaa vielä tämän vuoden puolella. Tunneleita rakennetaan yhteensä 2,7 kilometriä. Ne ovat louhintateknisten syiden takia niin suuria, että niissä mahtuu ajamaan kuorma-autoilla.

puhdistamo5

Pereentien paineviemäreiden asennus valmistuu vuoden loppuun mennessä, kertoo projektipäällikkö Marko Männynsalo.

Ensi vuosi viemäritöiden kiireisin

Männynsalon mukaan viemäritöitä riittää ensi vuodeksi kiireeksi asti; käynnissä on kolme neljä urakkaa yhtä aikaa eri puolilla kaupunkia. Linjarakentaminen jatkuu vuoteen 2023 asti.

– Ensi vuoden huhti–toukokuussa alkaa siirtoviemärin rakentaminen Hatanpäänkadulla, ja samalla koko kadun kunnallistekniikka uusitaan. Työt vaativat isoja liikennejärjestelyjä ja vaikuttavat alueella liikkumiseen jopa 1,5 vuoden ajan.

Keväällä asennetaan paineviemärit Härmälänojalta Leirintäkadulle ja Raholasta Pyhäjärven poikki Pirkkalan Satamakadulle. Veteen upotettavan linjan pituus on noin kolme kilometriä.

Viinikanlahden ja Raholan nykyisille puhdistamotonteille rakennetaan osana jätevesien siirtojärjestelmiä pumppaamot, joiden rakentaminen käynnistyy arvioiden mukaan vuodenvaihteessa 2020–21.

– Tonteille tulee noin omakotitalon kokoinen huoltorakennus, ja pumppaamot rakennetaan maan alle. Niitä tarvitaan, koska nykyiset viemäriverkostot on rakennettu johtamaan jätevedet Viinikanlahteen ja Raholaan, eikä laajoja viemäriverkostoja voi muuttaa.

Sulkavuoren keskuspuhdistamo

  • Käsittelee Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden jätevedet.
  • Otetaan käyttöön vuonna 2024.
  • Mitoitettu käsittelemään yhteensä noin 430 000 asukkaan sekä teollisuuden ja palveluiden jätevedet.
  • Keskimääräinen jätevesivirtaama 100 000 m3/päivä.
  • Käyttöiäksi laskettu 100 vuotta.