Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Pääkirjoitus 1/2019

Yhdessä enemmän, varma vesihuolto ja digi

Petri Jokela, Tampereen vesiTampereen Veden johtokunta hyväksyi Tampereen Veden uuden strategian lokakuussa. Strategia on pitkän tähtäimen näkemys ja suunnitelma, jolla voimme saavuttaa tavoitteemme; mihin panostamme ja miten toimimme. Tampereen Veden strategia tiivistyy näkemykseen ”Yhdessä enemmän”. Strategiatyö aloitettiin viime keväänä ja työhön osallistui tiiviisti johtokunta, johtoryhmä sekä edustajat kaikista henkilöstöryhmistä.

Toimintaympäristössämme on meneillään suuria muutoksia, joihin meidän on vastattava omassa toiminnassamme: Tampereen kaupunki kasvaa koko ajan, mikä tarkoittaa mm. panostamista uusiin vesi- ja viemäriverkostoihin. Uudet teknologiat ja tuotantotavat edellyttävät muutosta vanhaan ja totuttuun. Ilmastonmuutos vaikuttaa sekä luonnonolosuhteisiin että ajattelutapaan. Vedenhankinnassa toimintavarmuus ja hyvien vesilähteiden merkitys korostuvat, pitkäjänteistä ajattelutapaa tarvitaan. Lisäksi ominaisvedenkulutus vähentyy ja samanaikaisesti säädökset kiristyvät, mikä edellyttää tarkkaa taloudenpitoa ja samalla panostusta asiantuntijaosaamiseen. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kalliopuhdistamon valmistumiseen liittyviin muutoksiin meidän tulee valmistautua huolella.

Vesihuolto on paljolti yhteistyötä. Yhteistyötä tarvitaan sekä sidosryhmien kanssa että Tampereen Veden sisällä. Strategiamme korostaa entisestäänkin yhteistyön merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. Kehitämme edelleen yhtenäisiä toimintakäytäntöjä Tampereen Vedessä. Toiminnallisena painopisteenä on varma vesihuolto: vesihuoltopalvelut ovat käytettävissä 24/7. Tämän turvaamiseksi on huolehdittava mm. riittävästä vedenhankinta- ja tuotantokapasiteetista, jossa on huomioitu myös mahdolliset poikkeustilanteet.

Uusi teknologia tuo uusia mahdollisuuksia tuottaa asiakkaillemme palveluja ja tehostaa tuotantoamme. Hyvänä esimerkkinä Tampereen Veden digitaalisista palveluista on Vellamo - reaaliaikainen vedenlaadun tietopalvelu vedenkäyttäjille (vellamo.tampere.fi). Vellamo-palvelu herätti kiinnostusta myös kansainvälisessä vesialan konferenssissa (Amsterdam International Water Week) marraskuussa. Vellamo pohjautuu sekä online-mittauksiin että vesijohtoverkoston matemaattiseen mallintamiseen. Tampereen Vesi pyrkii olemaan edelläkävijä myös digitaalisten palvelujen ja prosessien tehostamisen käyttöönotossa.

Petri Jokela
Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi