Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Vesihuolto kehittyy ja huomioi tulevat tarpeet
Vesihuolto kehittyy ja huomioi tulevat tarpeet
Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen Tampereen Vedestä ja Tampereen kaupungin vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman suunnittelevat vesihuoltoa pitkälle tulevaisuuteen.

Vesihuolto kehittyy ja huomioi tulevat tarpeet

Tampereen kaupunki on päivittänyt vesihuollon kehittämissuunnitelmansa ja koonnut siihen vesihuollon kehittämis- ja selvitystarpeet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Suunnitelma kattaa kaikki Tampereen kaupungin alueen vesihuoltolaitokset eli Tampereen Veden, kolme vesiyhtymää Pohjois-Tampereella ja haja-asutusalueet. Työhön on osallistunut laajasti asiantuntijoita kaupunkisuunnittelusta, Tampereen Vedestä, vesiosuuskunnista ja naapurikunnista.

– Tampere kasvaa voimakkaasti, joten investointitarpeet verkoston laajennukseen ovat merkittäviä. Samalla on pidettävä kunnossa olemassa olevaa verkostoa ja nostettava sen saneeraustasoa maltillisesti, kertoo kaupungin vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman.

Yksi suunnitelman painopisteistä on vähentää hule- ja vuotovesien päätymistä jätevesiviemäreihin, ennen kuin keskuspuhdistamo aloittaa toimintansa vuonna 2024. Tavoitteena on säästää kustannuksia, kun puhdistamolle ei johdeta vettä, joka ei tarvitse laitoskäsittelyä.

Vesihuollon kehittämisessä huomioidaan kaupungin pyrkimys energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen. Esimerkiksi uusia alueita ja verkostoja suunniteltaessa paljon energiaa kuluttavan jätevedenpumppauksen tarve pyritään minimoimaan.

Tampereen Vesi selvittää parhaillaan viemäreiden vuotovesiä Länsi-Tampereella. Verkostopäällikkö Pekka Laakkosen mukaan Raholan puhdistamolle laskevat viemärit saadaan tutkittua vuoden tai kahden kuluessa. Sen jälkeen vuorossa ovat keskusta ja muut Viinikanlahden puhdistamolle jätevedet laskevat alueet.

Kaupinojan ja Ruskon vedenpuhdistuslaitosten välisen ison uuden vesijohto-putken rakentaminen olemassa olevan linjan viereen jatkuu vielä muutaman vuoden.

Vesijohtoverkoston rakentaminen painottuu tulevina vuosina uusille asuinalueille Ojala-Lamminrahkassa Kangas­alan rajalla, Annistossa Lempäälän rajalla ja Hiedanrannassa. Verkostoa laajennetaan tarpeen mukaan myös Lahdesjärvellä ja Kolmenkulman alueella Ylöjärvellä.