Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
7 kysymystä vesiliittymistä
7 kysymystä vesiliittymistä

7 kysymystä vesiliittymistä

Omakotitalon rakentajalla pyörii miljoona asiaa mielessä rakennusprojektin aikana. Yksi tärkeimmistä liittyy tontin vesiliittymiin ja niiden vaatimiin dokumentteihin.

MIKSI TARVITSEN LIITOSKOHTALAUSUNTOA?

Liitoskohtalausuntoa tarvitaan kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia sekä verkostoon liittymistä varten. Samalla rakentaja saa liittymismaksulaskelman. Lausunnon tilauslomake löytyy Tampereen Veden verkkosivuilta. Lausunto on maksuton.

ENTÄS HULEVESILIITTYMÄ?

Rakennuslupaan tarvitaan selvitys siitä, miten hulevesien hallinta kiinteistöllä tapahtuu. Hulevesiasiat ja -verkosto ovat Tampereen kaupungin Viheralueet ja hulevedet yksikön vastuulla. Liittymiskohta hulevesiverkostoon osoitetaan liitoskohtalausunnossa, jos hulevesiviemäri tai kaupungin valtaoja on tontin välittömässä läheisyydessä.

MISTÄ HAEN RAKENNUSLUPAA?

Rakennuslupa haetaan sähköisesti verkossa osoitteesta www.lupapiste.fi. Luvan hakija vie Lupapisteeseen liitoskohtalausunnon vesi- ja viemärisuunnitelmansa liitteeksi.

MITÄ LIITTYMINEN MAKSAA?

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen palveluihin ja sen määrä riippuu muun muassa tontin rakennusoikeudesta. Maksu veloitetaan, kun liittymissopimus (vesisopimus) kiinteistön omistajan ja Tampereen Veden välillä on tehty. Liittymismaksun lisäksi kiinteistön omistajalta laskutetaan tonttijohtojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Vuosittaiset hulevesimaksut veloittaa Tampereen kaupunki.

KUKA RAKENTAA TONTTIJOHDOT?

Jos tonttijohtoja ei ole rakennettu etukäteen verkostojen rakentamisen aikana tontin rajalle, voi kiinteistön omistaja teettää ne Tampereen Vedellä tarjouksen perusteella tai antaa ne jonkun muun urakoitsijan rakennettavaksi. Tontin alueella kaivantotyöt vesi- ja viemärijohtoja varten tekee rakentaja tai rakentajan urakoitsija.

MITEN KIINTEISTÖ LIITETÄÄN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON?

Liittymissopimuksen (vesisopimuksen) voi tilata, kun vesi- ja viemärisuunnitelmat on hyväksytty rakennusvalvonnassa. Tiedot sopimusta varten voi ilmoittaa sähköisillä lomakkeilla.

Liittämistyöt yleisissä runkojohdoissa ja tarkastuskaivoissa sekä vesimittarin asennus tilataan Tampereen Vedestä. Vesimittarin asentaa ja vesijohtoliittymän venttiilin avaa vain Tampereen Veden asentaja. Vesimittarin voi tilata, kun liittymissopimus on allekirjoitettu.

KOSKA LASKUTUS ALKAA?

Veden- ja jäteveden perus- ja käyttömaksujen laskutus alkaa, kun vesimittari on asennettu. Vuosikulutusarvio tarkentuu, kun vesimittarin lukema toimitetaan riittävän usein laskutukseen. Asiakastietojen muutokset voi ilmoittaa sähköisillä lomakkeilla.

Yhteystiedot löytyvät sivun lopusta.

Teksti: Marjaana Lehtinen