Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Julkujärven pohjavesilaitokselle väliaikainen poikkeuslupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi kesäkuussa väliaikaisen poikkeusluvan Julkujärven pohjavesilaitoksen vedenjakelualueelle tri- ja tetrakloorieteenien enimmäispitoisuuden raja-arvon ylittämiseksi. Sen mukaan tri-ja tetrakloorieteenien pitoisuus ei saa ylittää 15 µg/l käyttäjän hanasta otetussa vedessä.

Poikkeuslupa on voimassa kesäkuuhun 2024 asti. Suomessa kloorieteenien raja-arvo on 10 µg/l. WHO:n terveysperusteinen suositusraja-arvo kloorieteeneille on 60 µg/l. Viimeisen kahden vuoden aikana Julkujärven laitokselta lähtevässä vedessä pitoisuudet ovat olleet 2,4– 14 µg/l.

Normaalisti Julkujärven laitoksen vettä ei toimiteta käyttäjille sellaisenaan, vaan se sekoittuu verkostossa muiden Tampereen Veden laitosten veteen. Verkoston näytteenottohanoista otetuissa näytteissä kloorieteenien pitoisuus on ollut selvästi raja-arvon 10 µg/l alapuolella Poikkeustilanteessa raja-arvo saattaa ylittyä Tampereella Lamminpään, Ryydynpohjan, Lintulammen, Lielahden ja Niemenrannan alueilla.

Julkujärven vedessä havaitut pitoisuudet eivät aiheuta terveydellistä vaaraa. Kloorieteenien esiintyminen pohjavedessä on peräisin Ylöjärvenharjulla maaperään vuosikymmeniä sitten joutuneista teollisuuskemikaaleista. Tarkkailemme kloorieteenien pitoisuutta tehostetusti laitokselta lähtevästä vedestä ja verkostovedestä. Julkaisemme tulokset internetsivuillamme: www.tampere.fi/vesi/toiminta/vedenlaatu/Julkujarvenpoikkeusluvanseuranta