Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Kaupinojan saneeraus viimeistelyvaiheessa
Kaupinojan saneeraus viimeistelyvaiheessa
Kaupinojan pintavesilaitos on toimittanut vettä kaupunkilaisille jo vuodesta 1928. Nyt laitos on uusittu tekniikaltaan ja laajennettu vastaamaan kasvavan kaupungin vedentarpeisiin.

Kaupinojan saneeraus viimeistelyvaiheessa

Tamperelaiset ovat saaneet vettä Kaupinojalta Näsijärven rannalta pian sadan vuoden ajan. Kun Kaupinojan saneerausprojekti saadaan päätökseen, pintavesilaitoksessa on uutta kaikki muu paitsi ulkoseinät.

Kaupinojan vesilaitoksen valmistumisen myötä Tampere saavuttaa valtakunnallisessa vedentuotannon turvaamisen kolmiportaisessa suositusluokituksessa korkeimman tason.

– Meillä on jatkossa käytössä kaksi toisensa toiminnan tarvittaessa korvaavaa vesilaitosta, jotka ottavat vetensä eri järvistä. Kaupinoja pystyy tuottamaan 54 000 kuutiota puhdasta vettä vuorokaudessa. Normaalioloissa kokonaiskapasiteetista on käytössä noin puolet, kertoo Tampereen Veden tuotantojohtaja Riitta Kettunen.

Kuluneen vuoden ajan Kaupinojalla on keskitytty vedenpuhdistusprosessin eri osien toimintojen yhteensovittamiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen.

– Uudet laitteistot antavat meille entistä tarkempaa tietoa prosessin toiminnasta sekä raakaveden ja puhdistetun veden laadusta. Myös reagointi mahdollisiin virhetapahtumiin on aiempaa tehokkaampaa, projektipäällikkö Veli-Ville Vihersalo kertoo.

Vedentuotanto turvattu monin keinoin

Kahdesta osasta koostuvaa Kaupinojan laitosta lähdettiin saneeraamaan alusta asti niin, että molemmat osat voivat tuottaa vettä itsenäisesti. Jos toiselle puolelle tulee esimerkiksi sähkökatkos, ongelma ei vaikuta toiseen osaan.

– Molempien osien laitteet on lisäksi kahdennettu. Jos jonkin laitteen toiminnassa tulee ongelmia, varakappale käynnistyy automaattisesti, Vihersalo kertoo.

Myös kyberuhkien vaikutus vedentuotantoon on otettu huomioon aikaisempaa laajemmin.

– Esimerkiksi prosessinohjausjärjestelmää suojaa useampi palomuuri. Ulkopuolisen ei ole mahdollista päästä käsiksi systeemiin, kertoo automaatioinsinööri Tapio Soini.

Etäyhteyksillä sujuvuutta työhön

Ison projektin loppusuoralla Vihersalo ja Soini kiittelevät sähköisen yhteydenpidon tuomia etuja.

– Etäyhteyksien vaikutus työn sujumiseen yllätti. Teamsin avulla on voitu pitää helposti pienempiä palavereita urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa varsinaisten työmaakokousten välillä, Vihersalo kertoo.

Vihersalo ja Soini uskovat, että koronan pakottamana sisään ajettu etäyhteyksien käyttö tulee jatkossakin sujuvoittamaan vesilaitoksen isojen projektien arkea.

Teksti: Marjaana Tunturi