Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Pääkirjoitus 1/2021

Viestikapulan vaihto

Kuntavaalien myötä Tampereen Veteen nimitettiin uusi johtokunta elokuussa. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Veden toimintaa. Se vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen Tampereen Vedelle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tampereen Veden johtokuntaan kuuluu yhdeksän henkilöä. Lisäksi johtokunnan kokouksiin osallistuu nimetty kaupunginhallituksen edustaja. Nelivuotisella toimikaudellaan 2017–2021 johtokunta kokoontui virallisissa kokouksissaan 58 kertaa ja lisäksi strategiatyön merkeissä.

Edellisen johtokunnan toimikaudella korostuivat merkittävät strategiset, hallinnolliset ja toiminnalliset hankkeet ja toimenpiteet. Tärkeitä käsiteltyjä asioita olivat Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus, Tampereen Veden strategian päivittäminen, toimintaympäristönmuutokseen (Sulkavuoren puhdistamo) varautuminen, hankintatoimen selvitys, pitkän tähtäyksen vesiliiketoiminnan selvitys, toiminnan vaatimat investoinnit ja Tampereen Veden yhtiöittämisselvitys.

Toimikautensa vastikään aloittanut johtokunta saa käsiteltäväkseen niin ikään tärkeitä asioita. Johtokunnan puheenjohtaja Antti Ivanoff toteaa tässäkin lehdessä, että Tampereen Veden yhtiöittämiskysymykseen on löydettävä ratkaisu: ”Jatkammeko kaupungin liikelaitoksena vai olisiko kaupungin omistama osakeyhtiö parempi vaihtoehto”.

Tällä toimikaudella aloittaa toimintansa myös Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren puhdistamo. Tällä on merkittävä vaikutus Tampereen Veden toimintaan. Valmistautuminen toimintamuutokseen edellyttää muun muassa viemäriverkoston saneerauksia. Kasvavan kaupungin verkostoinvestointien suunnittelua varten Tampereen Vesi tulee laatimaan pitkän aikavälin verkostoinvestointiohjelman.

Johtokuntatyön perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että vedenkäyttäjille saadaan turvattua hyvälaatuinen ja varma vesihuolto tarkoituksenmukaisesti toteutettuna.

Tänä syksynä johtokuntatyön viestikapula vaihdettiin osuutensa hyvin tehneeltä johtokunnalta uudelle viestijuoksun hengen mukaisesti: ”Tärkeintä on, että kapulan vauhti ei hidastu missään vaiheessa. Tuojan pitää pystyä juoksemaan loppuun asti ja lähtijän pitää lähteä merkistä.”

Petri Jokela
toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

1200 Petri Jokela