Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Suunnitelmallisuudella turvaa tamperelaisten vesihuoltoon
Suunnitelmallisuudella turvaa tamperelaisten vesihuoltoon

Suunnitelmallisuudella turvaa tamperelaisten vesihuoltoon

Tampereen Veden laitosten kuntoarviohankkeen päämääränä on ollut varmistaa tamperelaisten vesihuollon toimintavarmuus sekä kehittää Tampereen Veden toimintaa pitkäjänteisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Kuntoarviohankkeessa on laadittu lyhyen ja pitkän aikavälin investointi- ja saneerausohjelmat Tampereen Veden yli 40:lle vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen kohteelle. Investoinnit ovat vuositasolla pienimmilläänkin useita miljoonia.

– Investointiohjelman tavoitteena on huolehtia Tampereen Veden omaisuudesta niin, että vesihuoltopalveluiden toimivuus taataan nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Tampereen Veden tuotantojohtaja Riitta Kettunen.

Työ aloitettiin vuoden 2019 syksyllä kuntoarvioiden laadinnalla. Matkan varrella on selvitetty muun muassa veden tuotannon ja jakelun kokonaiskapasiteetin tarvetta ja sen alueellista jakautumista sekä toimintavarmuuden vaatimuksia.

Kuluneen vuoden aikana on saatu valmiiksi kehittämissuunnitelma, koottu yhteen laajennustarpeet ja laadittu investointiohjelmat viiden ja 20 vuoden osalta. Työ ei kuitenkaan pääty tähän, sillä investointiohjelma vaatii jatkuvaa päivitystä ja ylläpitoa.

Kestävä kehitys huomioidaan kaikissa Tampereen Veden tulevaisuuden investoinneissa. Pyrimme kohti hiilineutraaliutta.

– Toimintaympäristön ja lainsäädännön muutosten takia tulee aina uusia tarpeita. Hankkeen aikana kehitettiin päivitystyötä varten investointityökalu, joka auttaa konkreettisesti investointien suunnittelussa ja havainnollistamisessa, Kettunen kertoo.

Kestävän kehityksen vesilaitostoimintaa

Kestävä kehitys huomioidaan kaikissa Tampereen Veden tulevaisuuden investoinneissa. Kuntoarviohankkeen ohessa selvitettiin muun muassa Kestävä Tampere 2030 -hankkeeseen liittyen eri vedenkäsittelyvaihtoehtojen hiilijalanjälkeä.

Tampereen Veden tekninen asiantuntija Heikki Syrjälä kertoo, että kokonaisvaltainen kestävä kehitys on vesilaitostoiminnassa yhdistelmä energia- ja resurssitehokkuutta sekä pyrkimystä hiilineutraaliuteen.

– Vesilaitostoiminta on pitkäjänteistä työtä, jossa on huomioitava kokonaisvaikutukset. Esimerkiksi raudan poistaminen talousveden valmistuksessa kemikaalin sijaan ilmalla vie enemmän energiaa, mutta menetelmän avulla saamme vähennettyä kemikaalien käyttöä, Syrjälä kertoo.

Teksti: Marjaana Tunturi