Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Vesitehras 1/2022

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo juhli tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan. Se on modernilla tekniikalla viritetty vesihuollon dinosaurus, joka vielä uransa ehtoopuolellakin väsymättä puhdistaa tamperelaisten jätevedet. Helpommalla työ ...
Ilmastopahista vesihuollosta ei saa tekemälläkään. Samalla oman toiminnan ympäristövaikutustenb tunnistaminen on luonnollinen osa modernin vesilaitoksen vastuullista toimintaa. Puhdasta vettä tarvitaan päivittäin, mutta sitä ei saa ottaa...
Tamperelaisen asukkaan vedenkäytöstä aiheutuva hiilipäästö on noin 20 kg co2e eli hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Tämä on noin yksi prosentti keskivertosuomalaisen asumisen hiilijalanjäljestä.
Tampereen Veden palveluneuvojien Liisa Soinin ja Eetu Maijasen työtä on tehdä uusia vesisopimuksia ja kertoa ihmisille, miksi tasauslasku onkin huomattavasti luultua suurempi.
Tampereen Veden alueella viemäreitä remontoidaan pitkäjänteisen suunnitelman mukaan. Tällä hetkellä keskustan alueella viimeisiä sekaviemäreitä eriytetään jäte- ja hulevesiviemäreiksi. Eriytetty viemäröinti vähentää jätevedenpuhdistukses...
Olemme ottaneet käyttöön tekstiviestipalvelun häiriötilanteista tiedottamiseen. Ilmoitamme tekstiviestillä sekä ennakoiduista että äkillisistä vedenjakelun häiriötilanteista, kun häiriön laajuus on selvitetty. Saat tekstiviestin ilmoitt...

Lehdessä myös...

Pyöreitä vuosia Tänä vuonna Tampereen Vedessä tulee pyöreitä vuosia täytee useammassakin kohteessa. Ruskon vedenpuhdistuslaitos valmistui vuonna 1972 ja viettää siis 50-vuotisjuhliaan. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo on niin ikään 50...
Olemme mukana Pirkanmaan Yrityskylässä Kutosluokkalaiset pääsevät tutustumaan Yrityskylässä nyt myös vesihuollon ammatteihin. Oppilaat voivat kokeilla muun muassa vuotavan putken korjaamista pienoisvesilaitoksellamme. Vesihuoltoasentaj...
Viestintäkanavamme ovat uudistuneet. Sosiaalisessa mediassa meidät löytää nykyään myös Instagramista.
Toimiva vesihuolto turvaa ihmisten hyvinvoinnin, elinkeinoelämän toiminnan ja yhteiskunnan kehityksen.
Edellisestä tutkimuksesta entisestään parantuneessa asiakastyytyväisyydessä Tampere pärjää muille kaupungeille hyvin. Tärkein kehitys on tapahtunut vedenjakelun häiriöttömyydessä sekä palvelun laadussa.