Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Asiakkaat tyytyväisiä Tampereen vesihuoltoon

Asiakkaat tyytyväisiä Tampereen vesihuoltoon

Tampereen Veden asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä vesihuoltoonsa. Asia käy ilmi Tampereen Veden asiakastyytyväisyyskyselyssä, jonka Taloustutkimus toteutti touko-heinäkuun aikana. 

Tuloksemme olivat olleet hyvät edellisessäkin kyselyssä, mutta nyt tehdyssä tutkimuksessa palvelumme koettiin aiempaakin paremmaksi jokaisella osa-alueella. Työtä on aina tehtävänä, mutta olemme todella tyytyväisiä siitä, että tähän asti tehty työ on kantanut hedelmää, asiakaspalveluvastaava Katri Loikkanen sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen Veden 25–74-vuotiaiden asiakkaiden tyytyväisyyttä viidellä eri osa-alueella, joita olivat veden laatu, veden jakelu, palvelu, viestintä sekä vesilaitoksen toiminta kokonaisuutena. Vaikka kaikki osa-alueet ovat tärkeitä, Loikkanen nostaa esiin ennen kaikkea veden laadun ja jakelun.

– Koska olemme huoltovarmuuden kannalta kriittinen toimija, tämä on ydintoimintaamme ja olemme panostaneet todella paljon juomaveden laatuun sekä jakelun häiriöttömyyteen.

Paikallisuus nähdään ennen kaikkea valttina.

Tutkimuksessa Tampereen Veden tuloksia verrataan muiden suurten kaupunkien vesilaitoksien saamiin asiakaspisteisiin. Tässä vertailussa Tampereen Vesi sijoittuu eri osa-alueilla keskiarvon tuntumaan tai selkeästi sen paremmalle puolelle.

– Selvimmin tämä näkyy siinä, kuinka tyytyväisiä vedenjakelun häiriöttömään toimitusvarmuuteen ollaan. Tässä sijoitumme keskiarvoa paremmin, vaikka ylipäätään tyytyväisyys Suomen vesilaitoksia kohtaan on hyvin suurta.

Eivät asiat tosin aina nappiin mene Tampereellakaan. Asennus- ja korjaustöiden vuoksi ennakoituja vesikatkoja tulee väistämättä, kuten myös ennakoimattomia putkirikkoja. 

– Viestintää voidaan ja pitää aina parantaa, se on selvä. Samalla asiakkaan kokemukseen vesihuollon toimivuudesta vaikuttaa varmasti myös se, onko juuri omalle kohdalle sattunut viime aikoina jakelun häiriöitä vai ei.

Häiriö- ja ongelmatilanteissa vesilaitoksen toiminta testataan asiakaspalvelussa. Myös sen saamat arviot ovat parantuneet viime vuodesta. Loikkanen on huomannut, että nykyisin asiakkaat osaavat vaatia, että heitä autetaan ja palvellaan hyvin. Tulosten valossa se myös toteutuu.

– Vaikka Tampere on iso kaupunki, moni Tampereen Vedessä työskentelevä alkaa olla asiakkaillemme tuttu. Sillä tavalla haastavampiakin asioita on mukava ja notkea hoitaa. Paikallisuus nähdään ennen kaikkea valttina.