Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Petri Jokela

Pääkirjoitus 2022

Pyöreitä vuosia

Tänä vuonna Tampereen Vedessä tulee pyöreitä vuosia täytee useammassakin kohteessa. Ruskon vedenpuhdistuslaitos valmistui vuonna 1972 ja viettää siis 50-vuotisjuhliaan. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo on niin ikään 50-vuotias. Raholan jätevedenpuhdistamo on jo 60-vuotias.

Vesihuollossa aikajänteet ja elinkaaret ovat pääsääntöisesti pitkiä. Tampereellakin on 100-vuotiaita vesijohtoja. Omaisuudenhallinta, tulevaisuuden ratkaisujen suunnittelu ja toimintavarmuuden korostaminen ovat kantavia teemoja. 
    
Tässä lehdessä esitellään Viinikanlahden puhdistamon toimintaa. Vuonna 1972 puhdistamo rakennettiin kaupungin reuna-alueelle. Vuosien saatossa puhdistamoa on saneerattu ja puhdistusprosessi kehitetty nykyaikaiseksi kemiallis-biologiseksi jätevedenpuhdistamoksi. Näinä aikoina, kun sähköenergian hinta ja saatavuus puhuttavat, on hyvä muistaa, että sekä Viinikanlahden että Raholan puhdistamoilla on jätevesilietteen biokaasulaitokset (mädättämöt), jotka tuottavat puolet puhdistamoiden tarvitsemasta sähköstä sekä kaiken tarvittavan lämmön. 

Tampereella on hyvin varauduttu puhdistamoiden ikääntymiseen – jo parin vuosikymmenen ajan on valmistauduttu korvaavaan ratkaisuun eli uuden seudullisen keskusjätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren puhdistamo valmistuu vuonna 2025. Siihen saakka huolehditaan nykyisten puhdistamoiden hyvästä toiminnasta.   

Vedenhankinnassa toimintavarmuus korostuu entisestään. Tampereella toteutetaan hyvää vedenhankintatapaa, jonka mukaisesti vesilaitoksella on juomaveden valmistuksessa vähintään kaksi eri vesistöistä vettä ottavaa päätuotantolaitosta. Mikäli toisella laitoksella tapahtuu jokin häiriö, toinen laitos korvaa tuotannon eikä vedenkäyttäjä välttämättä huomaa mitään muutosta. Erityisesti viime aikoina häiriöttömän toiminnan varmistaminen on noussut esille myös yleisessä keskustelussa. 

Alun perin 1920-luvulla valmistuneen Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus valmistui viime joulukuussa. Kaupinojan laitos ottaa raakaveden Näsijärvestä. Ruskon vedenpuhdistuslaitos ottaa raakaveden Roineesta. Ikääntyvän Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen korvaamiseen Tampereella on valmistauduttu jo pitkään. Seudullinen tekopohjavesihanke tähtää talousveden valmistamiseen Roineen vedestä. Tekopohjaveden merkittäviä etuja ovat luonnonmukainen valmistus ilman saostuskemikaaleja, pieni hiilijalanjälki, edullinen hinta ja kriisiajan vesivarasto harjussa. Vedenhankintaratkaisuja suunnitellaan 100 vuoden elinkaarelle.

Petri Jokela
toimitusjohtaja, Tampereen Vesi