Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Vesihuoltoa vastuullisesti

Vesihuoltoa vastuullisesti

Noin 70 prosenttia maailman työpaikoista on riippuvaisia välittömästi ja välillisesti vesihuollosta. Vastuullisuus korostuu Tampereen Veden toiminnassa, ovathan puhtaan veden tuotanto ja jätevesien puhdistaminen yhteiskunnan peruspalveluita.

– Puhdas juomavesi Suomessa tuntuu itsestäänselvyydeltä. Sen eteen tehdään kuitenkin meillä paljon töitä, kertoo Tampereen Veden viestintäasiantuntija Liisa Mustaniemi.

– Huolehdimme vastuullisesti vedenhankinnasta ja -käsittelystä, juomaveden toimittamisesta kaupunkilaisille sekä viemäröinnistä ja jätevesien puhdistamisesta

Ilman jätevesien puhdistamista vesistöt pilaantuisivat nopeasti. Tehokkaasti puhdistetut jätevedet palautetaan takaisin luonnon kiertokulkuun. Vastuullisuus on toimintavarmuuden ylläpitämistä.

Vesihuolto turvataan pitkän aikavälin suunnittelulla, jotta tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan puhtaasta vedestä ja turvallisesta vesihuollosta.

Vastuullisuus on osa Tampereen Veden strategiaa

Tampereen Vesi on asettanut toiminnalleen vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet, jotka on jaoteltu laatu- ja ympäristötavoitteisiin sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tavoiteisiin.

– Toimintaamme ohjaa myös ISO 9001- ja ISO 14001-standardien mukainen laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Sen myötä laatutavoitteet ovat selkeästi osa vastuullisuuttamme, Mustaniemi kertoo.

– Lisäksi toimintaamme ohjaa YK:n Kestävän Kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, SDG) 12 toimintamme kannalta merkittävintä.

Vastuullisuustavoitteita on yhteensä 14. Ympäristövastuun yhtenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen – toimenpiteinä on esimerkiksi ajoneuvokaluston hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja investointien hiilijalanjäljen pienentäminen. Laatutavoitteista asiakastyytyväisyyteen on pyritty vaikuttamaan esim. kesällä valmistuneella verkkosivujen uudistuksella.

Asiakastyytyväisyyttä on selvitetty kyselyn avulla.

– Sosiaalisen vastuun yhtenä toimenpiteenä on Pirkanmaan Yrityskylään osallistuminen. Meillä on siellä pienoisvesilaitos, jossa oppilaat pääsevät tutustumaan vesihuoltoalan ammatteihin.

Omaisuuden hallinnan tukemiseksi laitoksille ja verkostolle on laadittu investointiohjelmat, mitkä ovat osa taloudellisen vastuun tavoitteita.