Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Viemäriä uusitaan 6–8 kilometriä vuodessa
Viemäriä uusitaan 6–8 kilometriä vuodessa
Pelkkä asennusvuosi ei kerro koko kuvaa viemärin kunnosta ja siksi kunnostettavat viemärit on aina kuvattava. – Pyrimme hyödyntämään viemäriä koko sen elinkaaren ajan, rakennuttajainsinööri Jukka Palonperä kertoo.

Viemäriä uusitaan 6–8 kilometriä vuodessa

Kun viemäreitä uusitaan, hätähousuja ei kaivata paikalle. Viemärin käyttöikä on nimittäin noin sata vuotta.

Alueellamme kulkee lähes 800 kilometriä viemäriä. Sitä uusitaan keskimäärin 6–8 kilometriä vuodessa, ja totta kai pyrimme käyttämään niitä koko käyttöiän ajan, Tampereen Veden rakennuttajainsinööri Jukka Palonperä kertoo.

Viemäreitä voidaan remontoida monista syistä. Useimmiten kyse on siitä, että viemäri on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Pelkkä asennusvuosi antaa kuitenkin vain pohjaa suunnittelulle ja ison remonttikuvan luomiselle.

Jokainen kohde kuvataan, jotta remonttitarve perustuu mutu-tuntuman sijaan oikeaan tietoon. Joskus iän ohessa esimerkiksi viemärin kattoon on voinut kulua reikä, josta valuva maa-aines alkaa tukkia viemäriä.

Viemärit kuntoon alue kerrallaan

Useimmiten viemäriverkostoa kuitenkin uusitaan alue kerrallaan. Käytäntö johtuu pitkälti rakennushistoriallista kaupunkikuvan kerrostumista. Koska alueet ja niiden infrastruktuuri on rakennettu samoihin aikoihin, myös infran käyttöikä tulee yhtä aikaa tiensä päähän.

Vaikka aivan näin yksioikoista se ei ole. Esimerkiksi eri aikoina käytetyt materiaalit tai rakennustavat kestävät ajan hammasta paremmin kuin toiset, ja siksi joitakin viemäreitä on uusittava jo huomattavasti nuorempanakin.

Sekaviemärit jäävät pikkuhiljaa historiaan.

Tällä hetkellä painopistealueita on kaksi. Esimerkiksi vanhan sellutehtaan alueella Lielahdessa rakennetaan uutta viemäriä Hiedanrannan nousevalle asuinalueelle. Keskustan alueella puolestaan on viime vuodet tehty systemaattista viemärien saneeraustyötä. Seuraava merkittävä remontti alkaa nyt loppuvuodesta Satamakadulla.

Keskusta-alueella on vielä noin 50 kilometriä sekaviemäriä, jossa kulkevat hulevedet ja jätevedet sekaisin. Remontissa eriytämme hule- ja jätevedet omiin viemäreihinsä.

Sekaviemärit jäävät historiaan

Sade- ja sulamis- eli hulevedet sekä jätevedet yhdistävä sekaviemäri oli vanhan ajan tyyli. Nykypäivänä sille ei ole perusteita.

Mitä enemmän hulevettä kulkee jätevedenpuhdistuslaitoksille, sitä enemmän joudumme käyttämään energiaa ja kemikaaleja jäteveden puhdistamiseen, Palonperä huomauttaa.

Viemärien eriyttämisellä tähdätäänkin paitsi aiempaa paremmin toimiviin viemäreihin myös entistä parempaan energiatehokkuuteen. Eriytetyn viemäröinnin avulla sade- ja sulamisvedet voidaan ohjata imeytyskenttien kautta maaperään ja ohjata vain jätevedet puhdistamoille käsiteltäväksi. Pikkuhiljaa sekaviemärit jäävät kokonaan historiaan.