Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Asiakkaat tyytyväisiä Tampereen Veteen

Veden hyvä laatu ja häiriötön vedenjakelu on asiakkaiden mielestä tärkeintä.

Yksityis- ja yritysasiakkaat, isännöitsijät ja kunnan päättäjät kertoivat mielipiteensä Tampereen Veden toiminnasta ja palveluista kesällä toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Asiakastyytyväisyys on hieman kasvanut edelliskerrasta.

– Tulokset kertovat, että olemme pystyneet kehittämään palveluitamme ja että pitkäjänteinen työmme on kantanut hedelmää, toteaa Tampereen Veden suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki.

Tutkimuksen mukaan asiakkaat kokevat vesihuollon tärkeimmiksi tekijöiksi veden kirkkauden, hajuttomuuden ja mauttomuuden sekä häiriöttömän vedenjakelun. Samat tekijät tulivat esiin kysyttäessä Tampereen Veden onnistumista.

– Vastaajien mielestä olemme onnistuneet hyvin vedenlaatutekijöissä, jotka ovat ensisijaisia toiminnassamme ja joita myös he pitävät kaikkein tärkeimpinä.

Tutkimuksen tavoitteena oli myös löytää asiat, joissa asiakkaiden mielestä on eniten parannettavaa. Suurimmaksi kehityskohteeksi nousi tiedottaminen äkillisistä vedenjakelukatkoksista. Vastaajat painottivat myös ympäristöasioiden huomioimista viemäröinnissä ja jätevesien käsittelyssä.

– Kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota näihin tekijöihin. Olemme juuri julkaisseet asiakkaiden toivoman uuden helppokäyttöisen nettipalvelun, jonka avulla meille voi lähettää vesimittarilukeman. Samoin nettisivujen uudistus on käynnissä, Rauhamäki valottaa.

Innolink Research Oy:n toteuttamaan tutkimukseen osallistui 523 vastaajaa. Tampereen Vesi tutkii asiakastyytyväisyyttä vuosittain.