Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Keskuspuhdistamon ympäristövaikutusarvio hyväksyttiin

PIRKANMAAN elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus antoi toukokuun lopussa yhteysviranomaisen lausuntonsa Sulkavuoren alueelle kaavaillun Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen täydennetystä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

– ELY-keskuksen mukaan YVA-selostus on riittävä ja vastaa lainsäädännön vaatimuksia, kertoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen.

Keskuspuhdistamosta ja siihen liittyvästä Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan, Ylöjärven, Lempäälän ja Vesilahden seudullisesta vesihuoltohankkeesta järjestettiin Tampereen kaupunginvaltuustolle iltakoulu marraskuussa. Suunnitelmien mukaan valtuusto tekee periaatepäätöksen uuden keskuspuhdistamon toteutuksesta ja sijoituspaikasta joulukuussa.

Myönteisen päätöksen jälkeen hankkeen toteutussuunnittelu lähtee liikkeelle. Tavoitteena on käynnistää uusi jätevesien keskuspuhdistamo 2020-luvun alkuvuosina.