Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Saneeraus Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella käynnistyi

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella saneeraus- ja laajennustyöt Näsijärven rannalla polkaistiin käyntiin kesäkuussa. Suunnitelmien mukaan ne saadaan valmiiksi keväällä 2016.

Ensimmäiseksi Näsijärven pohjaan laskettiin uusi vedenotossa tarvittava putki noin 20 metrin syvyyteen, tasaisen viileään alle 12-asteiseen veteen.

– Läpimitaltaan 1,4-metrinen ja noin kilometrin pituinen muoviputki kulkee syvänteestä viistosti kohti rantaa ja tulevaa pumppaamorakennusta, kertoo tekninen päällikkö Heikki Syrjälä Tampereen Vedestä.

Louhinta- ja muut maansiirtotyöt jatkuvat rannassa marraskuun lopulle. Syyskuussa Tampereen Vesi allekirjoitti urakkasopimuksen puhdistamon saneerauksesta Econet–Alasen Rakennus–Are -yhteenliittymän kanssa, ja heti sen jälkeen käynnistyi saneerauksen suunnittelu- ja työmaanperustamisvaihe.

Vanha uusiksi lattiasta kattoon

Alun perin vuonna 1928 rakennettu ja sittemmin monta kertaa laajennettu vedenpuhdistuslaitosrakennus saneerataan kirjaimellisesti lattiasta kattoon, sillä ensimmäisenä uusitaan katto. Sisältä puolestaan käydään kattavasti läpi niin tilat, vedenpuhdistusaltaat kuin prosessitekniikka. Kaupinojan laitos on varavedenottamo, joten se pidetään käyttökunnossa saneerauksen ajan ja projekti tehdään kahdessa vaiheessa.

– Vedenpuhdistuslaitos voidaan käynnistää neljässä tunnissa. Kerran kuukaudessa pyöräytämme sen muutenkin käyntiin koekäyttömielessä, Syrjälä selvittää.

Uuden viisikerroksisen pumppaamorakennuksen rakennustyöt alkavat joulukuun alussa kallionräjäytyksillä ja maansiirtotöillä. Syrjälän mukaan tuleva talvi menee maanrakennustöissä, ja varsinaiset rakennustyöt alkavat toukokuussa. Uudisrakennus alkaa näkyä ensi syksynä, kunhan kaksi maan alle tulevaa kerrosta on saatu valmiiksi.

Tuotanto Kaupinojan saneeratussa vedenpuhdistuslaitoksessa ja uudessa pumppaamossa käynnistyy keväällä 2016. Puhdistamon tähänastinen kapasiteetti – 10 000 kuutiota vuorokaudessa – nousee saneerauksen jälkeen seitsenkertaiseksi ja tyydyttää kaksi kolmasosaa Tampereen Veden koko vedentarpeesta. Jatkossa Kaupinojan ja Ruskon vedenpuhdistuslaitoksia käytetään rinnakkain.

Esteitä Kaupin rantareiteillä

Rakennus- ja saneeraustyöt haittaavat jonkin verran Kaupin kansanpuistossa lenkkeileviä ja pyöräileviä. Esimerkiksi joitain kulkuväyliä on jouduttu muuttamaan väliaikaisesti.

– Pyrimme pitämään reitit auki ja ottamaan huomioon alueella liikkuvat. Rekkaliikenne on vilkasta, joten kaikkien ulkoilijoiden on hyvä noudattaa varovaisuutta, Syrjälä toivoo.