Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Keskuspuhdistamohanke etenee

Hanke Pirkanmaan keskusjätevedenpuhdistamosta etenee. Periaatepäätöstä organisointimallista odotetaan Tampereen kaupungilta syksyn aikana, minkä jälkeen käynnistyvät varsinaiset sopimusneuvottelut mukana olevien naapurikuntien kanssa.

Keskusjätevedenpuhdistamon suunnittelutyö jatkuu monella taholla. Parhaillaan on käynnissä tarjouskilpailu laitoksen yleissuunnitelman tarkistuksesta ja toteutussuunnittelusta.

Tavoitteena on valita puhdistamon suunnittelijat ja saada toteutussuunnittelu käyntiin tämän vuoden aikana.

Syksyn aikana tehdään tarkentavia kalliotutkimuksia jäteveden ja puhdistetun jäteveden siirtolinjoilla sekä puhdistamon alueella Sulkavuoressa. Myös yleis-, asema- ja maakuntakaavoitukset ovat käynnissä. Suunnitelmien mukaan uusi keskusjätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2021.