Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Juomavettä tulisi varata vähintään kaksi litraa henkilöä kohti vuorokaudessa.

Varautuminen kannattaa

Kun myrsky katkaisee sähköt tai vesijohto katkeaa maanrakennustöissä, Tampereen Vedessä tiedetään heti, miten pitää toimia. Mahdollisiin ongelmiin on varauduttu jo ennalta.

Moni ei tiedä, kuinka lähellä vedentulon katkeaminen oli Tampereella tapaninpäivänä 2011. Hurja talvimyrsky riepotteli tuolloin kaupunkia, kaatoi puita ja katkoi sähköjä. Roineenrannan pumppaamolle syötetään sähköä kahdesta suunnasta, mutta nyt myrsky katkaisi molemmat sähkölinjat. Ilman varavoimaa vedentulo olisi voinut loppua muutamassa tunnissa suurelta osalta Tampereen asukkaita.

Tampereen Veden päivystäjä ei aikaillut, vaan järjesti varavoimakoneen eli aggregaatin vedenottamolle. Tällä kertaa sähköt palasivat, ennen kuin laite ehdittiin kytkeä päälle.

– Olimme valmistautuneet siihen, että sähkökatkos kestäisi pitkään. Asiakkaat eivät olisi silti huomanneet vedentulossa häiriöitä, Tampereen Veden suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki kuvailee.

Toimintavarmuus on Tampereen Vedessä ykkösjuttu. Puhdas vesi on ihmisille ja yhteiskunnalle niin tärkeää, että sen tulo pyritään varmistamaan kaikin keinoin.

Paitsi myrskyihin ja sähkökatkoihin, vesilaitos on varautunut myös moniin muihin ongelmatilanteisiin. Vedenottamoilla on esimerkiksi useita pumppuja, joten yhden rikkoontuminen ei haittaa vedentuloa. Laitteita huolletaan ennakoivasti eikä vasta silloin, kun jokin osa rikkoutuu. Myös veden laatua ja vesitornien kuntoa seurataan säännöllisesti.

Teemme kaikkemme, jotta näitä ongelmia ei syntyisi. Jos jotain kuitenkin sattuu, olemme valmiudessa joka päivä ympäri vuorokauden korjaamaan ongelmia ja tiedottamaan niistä.

Vahinkoja voi sattua

Joskus kuitenkin sattuu vahinkoja: vesijohto rikkoutuu maanrakennustyömaalla tai veteen pääsee kaikista varotoimista huolimatta epäpuhtauksia. Silloin vesilaitoksella on selvät sävelet, miten tilanteessa toimitaan.

– Teemme kaikkemme, jotta näitä ongelmia ei syntyisi. Jos jotain kuitenkin sattuu, olemme valmiudessa joka päivä ympäri vuorokauden korjaamaan ongelmia ja tiedottamaan niistä, Heidi Rauhamäki vakuuttaa.

Jos runkovesijohto katkeaa, vesi voidaan yleensä ohjata vuodon ohi varayhteyttä pitkin. Jakeluverkoston vuoto pyritään puolestaan lopettamaan nopeasti sulkemalla venttiilit lähellä vuotokohtaa. Silloin osa kiinteistöistä jää korjaustöiden ajaksi ilman vettä.

Tampereen vesijohtoverkosto on yli sata vuotta vanhaa, eikä kaikkia varaosia välttämättä löydy tukkukauppojen hyllyltä. Tampereen Vesi ylläpitääkin omaa varastoa, jossa on valikoima tärkeimpiä vesi- ja viemäriverkoston varaosia.

– Joskus varaosia on lainattu meiltä myös naapurikuntiin, Rauhamäki hymyilee.

Jos vesijohtovedestä löytyy bakteereja, vesilaitos ryhtyy välittömästi selvittämään asiaa yhdessä kaupungin ympäristöterveyden kanssa. Ongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Asukkaille kerrotaan veden käyttörajoituksista mm. radion, kiinteistöille jaettavien tiedotteiden ja Tampereen Veden verkkosivujen kautta. Ohjeena voi esimerkiksi olla, että likaantunutta vettä tulee keittää viiden minuutin ajan, ennen kuin sitä voi käyttää ruoanlaitossa tai juomavetenä.

Muista puhtaat kanisterit!

Jos vesikatkos kestää pitkään, asukkaat voivat hakea puhdasta vettä vesilaitoksen järjestämistä vedenjakelupisteistä.

Jokaisen kotona olisikin hyvä olla puhtaita astioita, joissa vettä voi tarvittaessa säilyttää ja kuljettaa. Hyviä varavesiastioita ovat esimerkiksi kannelliset sangot ja mehukanisterit.

– Huomaavaista on kysyä myös naapureilta, tarvitsevatko he apua veden kuljettamisessa. Esimerkiksi vanhukset eivät välttämättä pysty itse hakemaan vettä, Rauhamäki huomauttaa.

Juomavettä tulisi varata vähintään kaksi litraa henkilöä kohti vuorokaudessa. Lisäksi vettä tarvitaan mm. ruuan valmistukseen, hygieniaan ja WC:n huuhteluun.

Jätevedet hallintaan häiriötilanteisssakin

Yhtä tärkeää kuin puhdas vesijohtovesi on jätevesien puhdistaminen ennen niiden johtamista takaisin järveen. Myös jätevedenpuhdistamoilla on varauduttu mahdollisiin häiriötilanteisiin, ja puhdistusprosessin ja pumppaamojen toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden. Häiriötilanteen sattuessa pumppaamolla, jäteveden pääsy maastoon pystytään yleensä estämään kuljettamalla jätevettä säiliöautoilla puhdistamolle. Poikkeustapauksissa puhdistamatonta jätevettä joudutaan kuitenkin ohjaamaan suoraan maastoon.

– Se on pienempi paha, kuin jos viemärivesi nousisi koteihin ja kellareihin, Heidi Rauhamäki huomauttaa.

Kun ongelma on havaittu, sen selvittely ja korjaaminen alkavat heti. Onko kyseessä sähkövika? Onko jokin osa rikkoutunut, löytyisikö varaosa omasta varastosta? Miten jäljet siivotaan?

Jos jätevettä pääsee luontoon, uimarantoja voidaan joutua laittamaan käyttökieltoon. Kaupungin ympäristöterveys vastaa terveyshaitan selvittämisestä, ottaa vesinäytteitä ja tiedottaa ongelmista asukkaille ja uimarannan käyttäjille.

 

Jos vettä ei tule

Ota yhteyttä Tampereen Veden vikailmoitusnumeroon: 0800 90 172. Jos häiriö on jo tiedossa, kuulet asiasta nauhoitetun tiedotteen. Sen jälkeen puhelu yhdistyy päivystäjälle. Vikailmoitusnumeroon voi soittaa ympäri vuorokauden.

Jos asut kerros- tai rivitalossa, ota yhteyttä oman taloyhtiösi isännöitsijään. Vesikatkos voi johtua
talossa tehtävistä muutostöistä.

Onhan kotona astioita tai kanistereja, joissa vettä voi kuljettaa? 

Kysy myös naapureiltasi, tarvitsevatko he apua veden hakemisessa. Puhdasta vettä tarvitaan vähintään 1–2 ämpäriä henkilöä kohti vuorokaudessa.

Lisää tietoa omatoimisesta varautumisesta:
www.spek.fi/kotivara