Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Kaupinojan laitos koekäytössä

Laajat, useita vuosia kestäneet Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus- ja uudisrakennustyöt on saatu lähes valmiiksi. Uuden tulopumppaamon ja kahden saneeratun vedenpuhdistuslinjan kaikki prosessilaitteet on asennettu paikoilleen.

Lokakuun alussa käynnistyi laitoksen neljän kuukauden mittainen koekäyttö, jonka aikana niiden toimintaa testataan ja henkilöstö perehtyy niiden käyttöön. Veden tuotanto ja jakelu Tampereen Veden vesijohtoverkostoon alkavat suunnitelmien mukaan alkuvuodesta 2017.

Kaupinojan laitos alkaa valmistuttuaan toimia Tampereen toisena päävedenpuhdistuslaitoksena Ruskon laitoksen rinnalla. Se käyttää raakavetenään Näsijärven syvyyksistä pumpattua vettä. Laitoksen vuorokausikapasiteetti nousee jopa 66 000 vesikuutioon, mikä riittää jakelualueen koko vedentarpeeseen.

Samalla tontilla Näsijärven rannassa sijaitsevan Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukojäähdytyslaitoksen työt jatkuvat, mikä saattaa aiheuttaa haittaa Kaupissa liikkuville. Laitos valmistuu vuonna 2017.