Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Tampere investoi tulevaisuuteen

Tampereen Veden toiminta katetaan asiakkailta perityiltä vesihuoltomaksuilla. Eniten rahaa vie yli 2 000 kilometriä pitkän vesijohto- ja viemäriverkoston laajentaminen uusille alueille, saneeraus ja runkoverkostojen suurentaminen kantakaupungin alueella. Viime vuosien suurin yksittäinen investointi on ollut Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen mittava saneeraus.

Tampereella pärjätään lähivuodet pienillä vesimaksujen korotuksilla. Tulevat investoinnit, etenkin Pirkanmaan keskuspuhdistamon rakentaminen, aiheuttavat toimitusjohtaja Pekka Pesosen mukaan kuitenkin korotuspaineita.

– Tampereen osuus uudesta laitoksesta on yli 200 miljoonaa euroa. Vaikka investoinnin toteuttaa erillinen puhdistamoyhtiö, tulevat siitä aiheutuvat pääoma- ja käyttökulut lopulta katettavaksi asiakkailta perittävillä jätevesimaksuilla. Tästä aiheutuu Tampereella useiden kymmenien senttien korotustarve jätevesimaksuun. Korotus tosin tulee kokonaan voimaan vasta, kun laitos valmistuu ja otetaan käyttöön eli suunnitelmien mukaan vuonna 2023.

Hintavertailussa maan 15 muun suurimman vesihuoltolaitoksen kanssa Tampereen Vesi pärjää hyvin.

Tampereen Vesi on edelleen selvästi suurimpien laitosten keskihinnan alapuolella Vesilaitosyhdistyksen vuosittain kokoamassa vertailussa. Esimerkiksi kerrostaloissa Tampereen Veden hinnat ovat tällä hetkellä neljänneksi halvimmat.

Tampereen Vesi on kaupungin omistama liikelaitos, johon kaupunki sijoitti 70 miljoonaa euroa liikelaitoksen peruspääomaksi vuonna 1998. Tampereen Vesi maksaa vuosittain kaupungille tästä summasta korkoa 10,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 15 prosentin vuotuista korkoa sijoitetulle pääomalle.