Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Vesilasku uudistui

Tampereen Vesi on uudistanut kuluttaja-asiakkaiden vesilaskun esitystapaa.

Laskulla esitetään palveluiden verolliset hinnat entisten arvolisäverottomien hintojen sijaan laskuerittelyn yksikköhinnoissa ja etusivun yhteenvedossa. Muutoksen taustalla on Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjaus, jonka mukaan vesilaskussa ei riitä, että vain yhteissumma esitetään verollisena. Kuluttaja-asiakkaalle on ilmoitettava eriteltyinä kaikki hinnat verollisina.

– Tästä syystä laskelman vertailu esimerkiksi edellisvuotiseen laskuun vaatii hieman tarkempaa tutkimista, sanoo suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki Tampereen Vedestä.

Myös kuukausittaisen perusmaksun laskentatapa on muuttunut. Aiemmin perusmaksu laskettiin vakiona 30 päivän mukaan kuukautta kohden, vaikka maksu laskutetaan laskutusjaksolta päiväperusteisesti. Tämän johdosta laskutuksessa perusmaksun päivähinta on ollut ympäri vuoden sama, mutta yhteissumma on eri kuukausina hieman vaihdellut.

Nyt perusmaksu määräytyy kuukauden todellisten päivien lukumäärän mukaan.

– Tämä on yhtä oikea, mutta paljon havainnollisempi tapa laskea perusmaksun päiväkohtainen arvo eri kuukausille, Rauhamäki selvittää.

Lisäksi laskun maksun viivästymisestä johtuvan maksukehotuksen lähettämisestä peritään aiemman 5 euron sijaan nyt 1,80 euroa.

Näin luet tasauslaskua

Tampereen Veden kuluttaja-asiakkaat saavat vuosittain neljä laskua. Kolme niistä on arviolaskuja ja yksi tasauslasku, joka perustuu asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukemaan. Alla näet esimerkkilaskun ja numeroidut selitykset eri kohdille.

vesilasku1

 

1. Tietoruutu, josta selviää esimerkiksi laskunumero, asiakasnumero ja käyttöpaikan numero, joita tarvitset asioidessasi asiakaspalvelun kanssa. Käyttöpaikka kertoo, mikä laskutettava kiinteistö on kyseessä.

2. Luentaväli edellisestä lukemasta viimeisimpään lukemaan.

3. Luentavälin toteutuneen käytön ja arviolaskutuksen erotus eli tasauksen loppusumma arvonlisäverollisena.

4. Luetun lukeman jälkeinen arviolaskun osuus arvonlisäverollisena.

5. Laskun arvonlisäverollinen loppusumma.

vesilasku2

6. Lukematiedot-kohdasta näet edellisen vesimittarin luenta-päivän ja lukeman sekä uusimman luentapäivän ja lukeman.

7. Perusmaksut luentavälille jaettuna voimassa olevan hinnan mukaisiin ajanjaksoihin.

8. Vesimittarin lukemien mukaiset veden ja jäteveden käyttömaksut (tasausosuus) jaettuna voimassa olevan hinnan mukaisiin ajanjaksoihin.

9. Arviolaskutetut maksut. Edellisestä mittarinluennasta alkaen arviona laskutetut veden- ja jäteveden perusmaksut sekä vesi- ja jätevesimaksu.

10. Tasauslasku yhteensä.

11. Vuosiennuste (arvio käytettävän veden määrästä vuodessa) muodostuu toteutuneen kulutuksen mukaan.

12. Luetun lukeman jälkeinen arviolaskutettu ajanjakso.

 
Perus- ja käyttömaksuihin ei korotuksia 2017

Tampereen Veden johtokunta päätti kokouksessaan 22.9.2016 pitää veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksut ennallaan 1.1.2017 alkaen.