Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Häiriöt näkyvät nyt kartalla

uusi kartta

Karttapalvelusta löytyy nopeasti tietoa mahdollisista vedenjakelun häiriöistä.

Uudesta Tampereen Veden verkkopalvelusta löytyy nyt ajantasainen tieto siitä, millä alueilla on vedenjakelua haittaavia häiriöitä Tampereella ja Pirkkalassa.

Jos hanasta ei tule vettä tai vesi on esimerkiksi samentunutta, palvelusta saa nopeasti vastauksen siihen, millaisesta häiriöstä on kysymys ja kuinka kauan sen odotetaan kestävän. Palvelussa kerrotaan myös ennakoivista kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa vedenjakeluun ja haitata liikennettä.

Verrattuna perinteisiin tiedotteisiin karttapalvelu kertoo häiriön sijainnista visuaalisesti ja havainnollisesti. Asiakas näkee yhdellä silmäyksellä, koskeeko häiriö hänen omaa kotikatuaan tai kannattaako hänen valita esimerkiksi toinen ajoreitti korjaustöiden vuoksi.

Karttapalvelu ei korvaa vanhoja tiedotuskanavia. Esimerkiksi vikailmoitusnumero ja nauhoitetut häiriötiedotteet palvelevat jatkossakin ympäri vuorokauden puhelinnumerossa 0800 90 172.

Häiriökarttapalvelu löytyy osoitteesta www.tampereenvesi.fi/hairiokartta.