Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Mitä vesimaksulla saa?
Mitä vesimaksulla saa?

Mitä vesimaksulla saa?

Vesihuolto on näkymätön, mutta silti välttämätön yhteiskunnan palvelu, jota meistä jokainen käyttää arjessa päivittäin. Vesihuollon toiminta katetaan kokonaan asiakkailta perittävillä vesimaksuilla, eli siihen ei käytetä esimerkiksi verorahoja.

Hanavesi maksaa noin puoli senttiä litralta, eli keskimäärin vain sadasosan siitä, mitä edullisin kaupassa myytävä pullovesi. Tällä hinnalla saat puhtaan juomaveden omaan kotiisi toimitettuna, ja hinta sisältää myös jäteveden viemäröinnin ja puhdistamisen jätevedenpuhdistamolla.

Suurin osa omakotiasujan vesilaskusta on veden ja jäteveden käyttömaksuja, jotka veloitetaan kulutuksen mukaan. Lisäksi laskulla näkyvät kuukausittaiset perusmaksut ja 24 prosentin arvonlisävero.

Perusmaksuilla katetaan vesijohto- ja viemäriverkoston sekä vedentuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamojen ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Vaikka vettä ei kuluisi kiinteistössä pisaraakaan, vesilaitoksen on silti huolehdittava, että vesijohdot ja viemärit ovat kunnossa.

Vesihuoltoa valvotaan ja kokonaisuutta ohjataan joka päivä, ympäri vuorokauden. Vesihuoltolaitokset varautuvat laajasti monenlaisiin häiriötilanteisiin. Vesijohtovuodot ja muut vikatilanteet korjataan tarvittaessa myös öisin.

Taatusti puhdasta juomavettä

Tampereen Vesi toimittaa talousvettä asiakkailleen lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Laadukkaan hanaveden eteen tehdään päivittäin paljon töitä.

Reilu neljännes Tampereen Veden toimittamasta talousvedestä on pohjavettä ja loput puhdistettua pintavettä. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että hanavesi on puhdasta, raikasta, terveellistä ja turvallista.

Pintavedestä valmistetaan talousvettä neljällä pintavesilaitoksella, joista kaksi suurinta eli Ruskon ja Kaupinojan laitokset tuottavat vettä Tampereen ja Pirkkalan alueelle. Kaksi pienempää pintavesilaitosta palvelevat omia alueitaan Pohjois-Tampereella.'

Monivaiheisessa käsittelyprosessissa vedestä poistetaan muun muassa humusta, planktonia, hajuja ja makuja. Lopuksi veden hygieeninen laatu varmistetaan desinfioinnilla.

Lisäksi Tampereen Vedellä on viisi pohjavesilaitosta, joista kolme sijaitsee Tampereen harjualueilla. Näillä laitoksilla pohjavedestä poistetaan rautaa ja mangaania sekä varmistetaan veden hygieeninen laatu desinfioinnilla.

Pinsiön ja Julkujärven pohjavedenottamoilla rautaa ja mangaania on vähän, minkä vuoksi niissä tuotettu juomavesi vain desinfioidaan.

Talousveden laatua valvotaan viranomaisten hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti ympäri vuoden. Vedenlaatu täyttää hyvin sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Puhdistamot suojelevat ympäristöä

Tampereen Vedellä on kaksi suurta jätevedenpuhdistamoa, jotka sijaitsevat Viinikanlahdella ja Raholassa, sekä kaksi pienempää puhdistamoa Pohjois-Tampereella. Jätevedenpuhdistamoilla käsitellään Tampereen kaupungin jätevesien lisäksi myös Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven jätevedet.

Jätevedenpuhdistus on tärkeä osa ympäristön suojelua. Puhdistettavaksi tuleva jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita, jotka suoraan luonnonvesiin johdettuina aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä.

Kun Tampereen seudun keskuspuhdistamo valmistuu vuoden 2025 lopussa Tampereen Sulkavuoreen, alueen jätevedet ohjataan puhdistettavaksi sinne. Moderni keskuspuhdistamo tehostaa jätevesien puhdistusta entisestään.

Hanavesi maksaa noin puoli senttiä litralta, eli keskimäärin vain sadasosan siitä, mitä edullisin kaupassa myytävä pullovesi. Tällä hinnalla saat puhtaan juomaveden omaan kotiisi toimitettuna ja pois kuljetettuna.

Kumman valitset?

1200 talousvesi

Hanavesi

Maksaa noin puoli senttiä litralta.

Tällä hinnalla saat puhtaan juomaveden omaan kotiisi toimitettuna ja pois kuljetettuna.

Suomalainen vesijohtovesi on erittäin laadukasta ja turvallista. Lainsäädäntö edellyttää, että hanavesi on terveydelle vaaratonta, kirkasta, hajutonta ja mautonta – siis puhdasta ja raikasta juomavettä.

 

1200 pullovesi

Pullovesi

Maksaa edullisimmillaan noin 40 senttiä litralta.

Pulloveden tuottaja varmistaa veden pakkausvaiheessa, että vesi täyttää lainsäädännön edellyttämät laatuvaatimukset. Pullovettä valvotaan elintarvikkeena.

Veden pullottaminen ja kuljettaminen kauppoihin lisää turhaa muovin kulutusta ja ympäristön kuormitusta.