Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Pääkirjoitus 2023: Tervetuloa osakeyhtiö!
Pääkirjoitus 2023: Tervetuloa osakeyhtiö!
Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 2023: Tervetuloa osakeyhtiö!

Vesilaitos aloitti toimintansa kunnallisena vesilaitoksena ja sillä tiellä jatketaan edelleen. Vuosien saatossa vesihuollon eli juomaveden valmistamisen ja toimittamisen sekä jäteveden poisjohtamisen ja käsittelyn organisointi on vaihdellut, mutta koko ajan omistajatahona on ollut Tampereen kaupunki.

Tänä vuonna Tampereen kaupunginvaltuusto päätti, että vesilaitoksen organisaatiomuoto muutetaan liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. Osakeyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2024. Teknisesti kyseessä on liiketoimintakauppa: Tampereen kaupunki myy vesiliiketoimintansa omistamalleen Tampereen Vesi Oy:lle. Osakeyhtiömuotoisella vesilaitoksella tavoitellaan lukuisia etuja, joita esitellään tässä lehdessä.

Organisaatiomuodon muuttamista on selvitetty tarkemmin jo vuodesta 2021 alkaen. Tampereen kaupunginvaltuusto antoi tuolloin Tampereen Vedelle toiminnalliseksi tavoitteeksi tehdä yhtiöittämisselvitys. Seuraavana vuonna kaupungin omistajaohjaus teetti yhtiöittämisen jatkoselvityksen. Molemmissa selvityksessä ainoa tarkastelunäkökulma oli se, että Tampereen kaupunki omistaa vesiyhtiönsä kokonaisuudessaan. Selvitystöissä mukana olleena on helppo todeta, että muunlaiset omistusjärjestelyt eivät nousseet kertaakaan esille.

Kaupunki käyttää siis Tampereen Vesi Oy:ssä täydellistä omistajan päätösvaltaa. Tämä näkyy suoraan yhtiökokouksen päätöksissä: kaupunki päättää merkittävistä toiminnallisista ja rakenteellisista muutoksista, yhtiöjärjestyksen muutoksista, hallituksen jäsenten valitsemisesta sekä tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi vesihuoltolain mukaan kaupungilla on kokonaisvastuu vesihuollon järjestämisestä Tampereella. Kaupunki päättää myös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen.

Valtuuston yhtiöittämispäätöksessä vahvistettiin myös yhtiöjärjestyksen kirjaus, jonka mukaan yhtiön omistajina voivat olla vain kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt. Lisäksi kaupungin hallintosääntöä muutettiin niin, että Tampereen Vesi Oy:n osakkeiden myynnistä voi päättää vain valtuusto.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti viime vuonna työryhmän laatimaan ehdotusta vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi. Lainsäädännön muutoksilla halutaan varmistaa vesihuollon julkinen omistajuus eduskunnan Vesi on meidän -kansalaisaloitteen myötä tekemän päätöksen mukaisesti.

Petri Jokela
Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi