Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Tampereen Vesi yhtiöitetään, vaan ei yksityistetä
Tampereen Vesi yhtiöitetään, vaan ei yksityistetä
Tampereen Veden talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta toimii yhtiöittämisen projektipäällikkönä. – Kohti uutta on mukava mennä, vaikka se teettääkin työtä, hän kiteyttää.

Tampereen Vesi yhtiöitetään, vaan ei yksityistetä

Tampereen Veden organisaatiomuoto uudistuu vuoden vaihteessa, kun kaupungin liikelaitoksesta tulee osakeyhtiö. Muutoksen tavoitteena on lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja ketteryyttä.

Yhtiöittämisen projektipäällikkö, Tampereen Veden talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta nostaa esiin kaksi muutokseen liittyvää asiaa, jotka ovat herättäneet valmistelun aikana keskustelua.

– Ensinnäkään yhtiöittäminen ei tarkoita yksityistämistä. Tampereen kaupungilla on vahva ja selkeä näkemys, että vesihuolto on jatkossakin julkisessa omistuksessa, hän sanoo.

Uusi Tampereen Vesi -osakeyhtiö on sataprosenttisesti Tampereen kaupungin omistuksessa ja osa kaupunkikonsernia. Sen yhtiöjärjestykseen on kirjattu, että yhtiön omistajina voivat tulevaisuudessakin olla vain kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt.

Toinen keskustelua herättänyt asia liittyy veden hintaan. Liljarannan mukaan muutos antaa mahdollisuuden säilyttää vesitaksat mahdollisimman edullisina.

– Jotkut sanovat, että kun yhtiöitetään, hinnat nousevat. Näin ei ole, vaan pitkällä aikavälillä toiminnan tehostuminen hillitsee vesimaksujen korotuspaineita.

Kun jätevesien puhdistus siirtyy vuoden 2025 lopussa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle Sulkavuoren kalliopuhdistamoon, se lisää toiminnan kustannuksia. Myös inflaatio vaikuttaa veden ja jäteveden hintoihin. Mahdolliset taksojen korotukset eivät kuitenkaan johdu yhtiöittämisestä, vaan hinnat nousevat todennäköisesti joka tapauksessa.

Taustalla tehdään paljon töitä

Tampereen Veden näkökulmasta yhtiöittäminen on iso juttu, joka vaatii paljon suunnittelua ja valmistelua. Taustalla tehdään paljon töitä, jotta muutos saadaan sujumaan ilman ongelmia.

Toimitusjohtaja Petri Jokela toteaa, että asiakas ei kuitenkaan välttämättä edes huomaa muutosta.

– Meidän organisaatiomuotomme muuttuu, mutta varsinainen toiminta ei muutu. Arkipäivän vesihuolto ja asiakaspalvelu jatkuvat ennallaan, ja palvelu korkeintaan paranee, hän korostaa.

Yksi käytännön muutos näkyy sentään asiakkaille, sillä yhtiöittämisen yhteydessä Tampereen Veden y-tunnus ja pankkiyhteystiedot vaihtuvat. Tämä tarkoittaa, että vesilaskut pitää tilata uudestaan verkkopankkiin.

– Ohjeistamme tästä tarkemmin asiakkaita eri kanavien kautta, kun muutos on ajankohtainen, Sanna Liljaranta kertoo.

Tampereen Veden talous- ja henkilöstöhallinnossa tehdään nyt paljon töitä sen varmistamiseksi, että toiminta jatkuu vuoden vaihteen jälkeen sujuvasti ja ilman katkoksia. Esimerkiksi henkilöstön palkanmaksun pitää jatkua normaalisti, vaikka työnantaja vaihtuu.

Iso työmaa ovat myös sopimukset, joita Tampereen Vesi on tehnyt urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kanssa.

– Hankintojen osalta olemme käyneet läpi satoja sopimuksia. On selvitetty, voimmeko jatkaa samoilla sopimuksilla yhtiössä. Tämä on ollut aikamoinen urakka, Liljaranta naurahtaa.

1400 petri jokela 2

– Osakeyhtiö on tuttu ja turvallinen organisaatiomuoto vesihuoltoalalla. On selvä suuntaus, että liikelaitoksista tehdään osakeyhtiöitä, toimitusjohtaja Petri Jokela kertoo.

Läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti Tampereen Veden yhtiöittämisestä tammikuussa 2023. Päätöstä edelsi muutaman vuoden huolellinen selvitystyö, jossa käytiin läpi eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat.

Miksi Tampereen Vesi sitten päätettiin yhtiöittää?

– Tärkeitä etuja, joita omistaja tavoittelee, ovat toiminnan läpinäkyvyys ja kustannusvastaavuus. Osakeyhtiössä tehdään vuosittain osakeyhtiölain mukainen tilinpäätös, jossa näkyvät toiminnan tulot ja menot. Omistajan näkökulmasta toiminnan ohjaaminen on selkeämpää kuin liikelaitoksessa, joka on osa kaupunkia, Petri Jokela kuvailee.

Muutoksella halutaan lisätä myös toiminnan tehokkuutta ja ketteryyttä. Kun päätöksenteko yhtiössä siirtyy lähemmäs toimintaa, esimerkiksi henkilöstöön tai hankintoihin liittyviä ratkaisuja voidaan tehdä aiempaa helpommin ja nopeammin, ilman moniportaisia neuvotteluja kaupungin edustajien kanssa.

Myös vesihuollon investoinnit ovat jatkossa Tampereen Vesi -yhtiön omissa käsissä. Tämä mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen asiakkaiden tarpeiden ja turvallisuuden näkökulmasta. Investoinneista vastaa yhtiö, eikä niiden toteuttaminen ole kiinni esimerkiksi kaupungin taloudellisesta tilanteesta.

Voimme jatkossa sopia yhtiössä, mikä on meille paras tapa tehdä töitä.

Tuttu ja turvallinen organisaatiomuoto

Vaikka muutos on Tampereen Vedelle iso, se ei ole ainutlaatuinen Suomen vesilaitoskentällä. Suomen yhdestätoista suurimmasta vesilaitoksesta jo seitsemän on osakeyhtiöitä.

Tampereen naapurikunnissakin Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven vesilaitokset ovat osakeyhtiöitä, ja Kangasalla yhtiöittämistä selvitetään.

– Osakeyhtiö on tuttu ja turvallinen organisaatiomuoto vesihuoltoalalla. On selvä suuntaus, että liikelaitoksista tehdään osakeyhtiöitä, Jokela toteaa.

Yhtiömuoto mahdollistaa tulevaisuudessa helpommin myös seudulliset strategiset järjestelyt, mikäli sellaisia halutaan.

– Tämä on pitkällä aikavälillä mahdollista, vaikka se ei olekaan ihan lähivuosien asia. Teemme tälläkin hetkellä naapurivesilaitosten kanssa hyvää yhteistyötä, Jokela kertoo.

Uuden työvoiman rekrytointi helpottuu

Tampereen Veden henkilöstö siirtyy uuteen osakeyhtiöön liikkeenluovutuksen periaattein ja nykyisin ehdoin. Tämä tarkoittaa, että yli 160 henkilön työnantaja vaihtuu.

Yhtiömuodon odotetaan lisäävän myös Tampereen Veden houkuttelevuutta työpaikkana. Petri Jokela huomauttaa, että vesihuoltoalakin joutuu tulevaisuudessa kilpailemaan osaavasta henkilökunnasta.

– Uuden työvoiman rekrytointi helpottuu, mutta myös nykyisen henkilökunnan kannalta on hyvä asia, että päätösvalta siirtyy meille itsellemme. Voimme jatkossa sopia yhtiössä, mikä on meille paras tapa tehdä töitä, hän sanoo.

Organisaatiomuutoksesta on pyritty kertomaan henkilöstölle mahdollisimman avoimesti ja ajantasaisesti. Näin kenellekään ei synny epäilyksiä siitä, mitä yhtiöittäminen käytännössä tarkoittaa.

– Kohti uutta on mukava mennä, vaikka se teettääkin työtä. Yksin emme voi kaikkea muutosta tehdä, vaan omistajan tuella ja hyvässä yhteistyössä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa, Sanna Liljaranta kiteyttää.

1400 sanna liljaranta 3

– Organisaatiomuotomme muuttuu, mutta varsinainen toiminta ei muutu, Sanna Liljaranta muistuttaa.