Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Näsijärvelle näkyvät kaksi valkoista tornia ovat siiloja, joissa säilytetään raakaveden puhdistuksessa tarvittavaa kalkkia.

Kaupinojan tulopumppaamosta uusi maamerkki

Puolet Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksesta on saneerattu, ja uusi pumppaamosiipi näyttää ulospäin jo valmiilta.

Vedenpuhdistuslaitoksen B-linjan saneeraus valmistui kesäkuussa, ja linja toimii nyt varavedenottamona. Työt siirtyivät seinän taakse A-linjalle, josta ensimmäiseksi purettiin vesialtaat. Syksyn mittaan sinne on pystytetty uudet väliseinät, ja kattotyöt saadaan tehtyä ennen lumentuloa. Sen jälkeen alkavat putkisto- ja koneistoasennukset.

– Aikatauluun on tullut pientä viivästystä, sillä emme saaneet ensimmäistä linjaa käyttöön ihan aikataulun mukaisesti. Koko laitoksen saneerauksen pitäisi olla valmis syksyllä 2016, kertoo tekninen päällikkö Heikki Syrjälä Tampereen Vedestä.

Sisätyöt käynnissä

Vedenpuhdistuslaitoksen uusi 800 neliömetrin laajennusosa, viisikerroksinen tulopumppaamo, näyttää ulospäin jo valmiilta. Sen katolla kurottaa korkealle kaksi valkoista tornia, jotka muodostavat uuden maamerkin Näsijärvellä veneileville. Ne ovat siiloja, joissa säilytetään raakaveden puhdistuksessa tarvittavaa kalkkia. Syrjälän mukaan niihin mahtuu yhteensä 90 kuutiota kalkkia eli noin kahden puoliperävaunullisen rekan verran.

Rakennuksen sisällä urakoitsijat paiskivat töitä sähkö- ja lvi-asennusten kimpussa. Myös vedenpuhdistukseen liittyvän prosessitekniikan, kuten kemikaalisäiliöiden, pumppujen, venttiilien ja mittausten, asennukset ovat täydessä vauhdissa. Valmista pitäisi olla maaliskuussa.

– Sen jälkeen alkaa neljä kuukautta kestävä koekäyttö. Tavoitteena on ottaa urakka vastaan elokuussa, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Syrjälä selvittää.

Uuden pumppaamon ja saneerauksen myötä Kaupinojan laitoksen 10 000 kuution vuorokausikapasiteetti nousee seitsenkertaiseksi ja tyydyttää kaksi kolmasosaa Tampereen Veden koko vedentarpeesta. Jatkossa Kaupinojan ja Ruskon vedenpuhdistamoita käytetään rinnakkain.

Koko laitoksen saneerauksen pitäisi olla valmis syksyllä 2016.

Kaukojäähdytyslaitos rakenteille

Tampereen Sähkölaitos alkaa rakentaa vedenpuhdistuslaitoksen viereen kaukojäähdytyslaitosta vuodenvaihteen jälkeen. Työt käynnistyvät kalliolouhinnoilla ja maanrakennustöillä, mikä lisää kuorma-autoliikennettä alueella. Kaukojäähdytyslaitos valmistuu vuonna 2017.

Kaupinojan tontin ulkopuolella Tampereen Vesi jatkaa uuden putkilinjan vetämistä vedenpuhdistuslaitokselta kohti Kaupin vesitornia. Uutta linjaa rakennetaan yhteensä reilu kilometri, ja kalliota räjäytetään jonkin verran alta pois. Marraskuuhun jatkuvat työt pyritään tekemään niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Kaupissa liikkuville.