Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Mistä puhdas juomavesi tulee?
Mistä puhdas juomavesi tulee?

Mistä puhdas juomavesi tulee?

Vesihuollon salat paljastuvat helposti ja hauskasti Tampereen Veden ja Ekokumppanien tuottamassa verkkomateriaalissa.

Mistä Tampereen ja lähikuntien juomavesi tulee? Miten vesi saadaan liikkumaan kerrostalon ylimpään kerrokseen? Mikseivät järvet tyhjene, kun niistä otetaan vettä?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Tampereen Veden ja Ekokumppanit Oy:n yhdessä tuottama verkkopohjainen opetusmateriaali, jossa vesihuolto ja veden kiertokulku kuvataan hauskasti ja havainnollisesti.

Esitys toimii hyvänä kertauksena myös niille, joiden kouluvuosista on vierähtänyt jo hetki aikaa.

Materiaali on tarkoitettu erityisesti koulujen käyttöön, mutta se toimii hyvänä kertauksena myös niille, joiden kouluvuosista on vierähtänyt jo hetki aikaa.

– Toimivaa vesihuoltoa ja laadukasta vettä pidetään usein itsestäänselvyytenä. Harvalla aikuisellakaan on selkeä kokonaiskuva vesihuollosta ja veden kierrosta, huomauttaa viestinnän suunnittelija Matti Huhta Ekokumppaneista.

Huhdan mukaan veden kiertoa opetetaan kouluissa useammalla luokka-asteella, mutta paikallista vesihuoltoa ei kouluissa juuri käsitellä. Tähän tarpeeseen haluttiin nyt luoda helposti käytettävä ja omaksuttava opetusmateriaali.

Esitys vie noin vartin

Visuaalinen opetusmateriaali on toteutettu Prezi-tekniikalla, ja sitä voi käyttää millä tahansa verkkoselaimella ja päätelaitteella. Kuvituksesta ja teknisestä toteutuksesta vastaa Mainostoimisto Propaganda.

Esitys on vapaasti käytettävissä opetuksen tukena. Oppilaat voivat käydä esityksen joko opettajan johdolla tai itsenäisesti läpi noin vartissa. Lopussa opittu kerrataan pienen visan avulla.

Klikkaa Veden matka -esitykseen tästä

 

Vesi 1

1) Auringon lämpö haihduttaa vettä, joka tiivistyy pilviksi taivaalle. Kun vettä sataa maahan, osa siitä valuu vesistöihin ja osa imeytyy maaperään.

 

Vesi 2

2) Tamperelaisten juomavesi otetaan pääosin Roineesta ja Näsijärvestä. Vesi pumpataan putkia pitkin vedenkäsittelylaitokseen.

 

Vesi 3

3) Vettä puhdistetaan Tampereella yhteensä 20 miljoonaa kuutiota vuodessa. Veden laatua tutkitaan prosessin kaikissa vaiheissa.

 

Vesi 4

4) Vesi pumpataan koteihin vesijohtoverkostoa pitkin. Vesitornien avulla pidetään yllä painetta, jonka ansiosta vesi kulkee myös ylimpiin kerroksiin.

 

Vesi 5

5) Kotien jätevedet johdetaan viemäreissä jätevedenpuhdistamoille painovoiman ja jätevedenpumppaamojen avulla.

 

Vesi 6

6) Puhdistettu jätevesi johdetaan järveen ympäristölupaehtojen mukaisesti. Veden kiertokulku varmistaa, etteivät järvemme tyhjene.